ariana

ariana

Monday, November 4, 2013

کرزي اجازه ملاقات با ملابرادررا ازنوازشريف گرفت

احمد سعیدی
سفر اخیر حامد کرزی به منظور اشتراک در چهارمین نشست مشترک سران سه کشور افغانستان، پاکستان وانگلستان با یک سلسله توافقات وفرمایشات همراه بود. رئیس جمهور کرزی در چهارمين نشست سه جانبه بین  سه کشور (مربی، مجری وقربانی طالبان  وتروریزم)  عصر روز سه شنبه هفته گذشته اجازۀ ملاقات با ملا برادر را از نخست وزير پاکستان گرفت.درین نشست فیصله به عمل آمد تا هيأت از شورای عالی صلح  افغانستان توفیق شرفیابی حضور ملا برادر  فر مانده مشهور ووالی اسبق طالبان در هرات را حاصل نموده به آرزوی چندین ساله خویش  برسند.به همین تر تیب به وزيران داخله هردو کشور(افغانستان وپاکستان) وظیفه سپرده شد تا بخاطر امنیت مرز های هردو کشور با هم مشوره نموده طور تدریجی به شناخت مرز ها طور غیر رسمی وغیر مستقیم صحبت مسافرت کنند وسفر  نواز شریف به کابل  که روز های نخستین اقتدارش انتظار برده مي شد نیز جزء از دست آورد هائيست که مي شود  روی تأثیرات این دست آورد بر حل بحران افغانستان طور فشرده بحث نمود.
1-   دیدار ملا برادر با هيأت شورای عالی صلح: اول باید یاد آور شوم که در معرفی وشخصیت دهی به ملا برادر از طرف حلقات درون نظام خیلی مبالغه صورت گرفته است،ملا برادر در هیچ زمانی معاون ملا عمر نبوده ودر تصمیم گیری های سیاسی چندان نقش نداشته، او یک فر مانده  به سطح پائین تر از ملا فاضل وملا داد الله بوده است ولی زمانی والی ولایت بزرگي چون هرات بوده اين که بعد از شکست طالبان وفرار مجدد به پاکستان لقب معاون ملا عمر را گرفته، بزرگ سازی جعلی ودروغین است که به اهداف این بر نامه سازان نمی توان به آسانی پی برد. لذا ملا برادر از رهگذر موقف معاون وتصمیم گیر نیست.
2-   مؤ ثریت ملا برادر :همه می دانیم که حلقات در درون نظام سیاسی افغانستان از سال ها به اين سونام ملا برادر را منحیث  کلید حل مشکلات افغانستان نجوا مى کنند اما نمی دانند که  چندین دندانه این کلید  از از نت وبولت زندان را زنگ زده واز کار افتاده تا جايی که مقامات پاکستانی از نشان دادن آن به طرف افغانستان خجالت می کشیدند.چون برادر نه از رهگذر موقف در جایگاه تصمیم گیری است ونه هم ملا برادر سال هاي حاکميت طالبان است. او جای خودرا به مهره های نو داده مهره هايى که از ملا برادر در ترور وانتحار وارد تر اند. نه به محراب مسجد حرمت گذاشته اند ونه به منبر ومیز خطابه ونه هم به اوراق مقدس قرآن.. واخیراً لپ تاپ هارا هم به زهر بمب وانفجار آلوده ساخته اند چیزی که ملا عمر به تخنیک وکار بردش آشنايی ندارد، لذا استخبارات مهره های تخریبی را مطابق به شرايط زمان آبدیت کرده است  لذا از نظر ما،ملا برادر دیگر نه به درد صلح میخورد ونه هم به درد جنگ مانند یک تفاله به دور انداخته شده واین کار شناسان هفتاد ساله شورای عالی صلح اند که قدر آثار عتیقه را می دانند وبه آن ارزش مي دهند والا به هیچ درد نمی خورد.
3-   ملا قات دوامدار وزيران داخله در مرز دو کشور: دو مین دست آورد وتوافق سه کشور  توافق بر سر مذاکرۀ دوامدار وزيران داخله دو کشور (افغانستان پاکستان) روی مسايل امنیتی مرزی است موضوعي که سال گذشته شایعه آن داغتر بود مبنی بر اين که زرداری وحامد کرزی وعده سپرده بودند  تا روی مسأله خط دیورند به توافق برسند  اما حـالا به ملاحظه حساسیت ها و نزاکت های داخلی  به زبان مشوره فقط در مرز دو کشور اکتفا شده یعنی وزيران داخله مشخص کنند که مرز های شان کجاست وباید روی کدام مسايل صحبت کنند وادامه این تفاهم ومشوره به تدریج  دو طرف را  به پذیرش خط دیورند متقاعد می سازد. حامد کرزی هم طور ضمنی ونسبی توافق کرده که نامش را نگیرید به کار خود در عمل ادامه دهید .
4-   سفر قریب الوقوع نواز شریف به کابل: گر فتن وعده سفر از نواز شریف آتش شوق بسیاری هارا خاموش ساخت راستی این عطش باید زود تر مرفوع مي شد. هر چه نباشد نواز شریف ولی نعمت بزرگواری است که بسیاری هارا در افغانستان به اقتدار رسانید ودر نشست راولپندي حکومت مجاهدین را ساخت وخواب های بی تعبير را  عملی ساخت وبسیاری منت دار وی هستند و به همین دلیل در نخستین روز های پیروزی نواز شریف همه ذوق زده بودند که نواز شریف به کابل مي آيد اخبار تشریف آوری اش هر روز نشر مي شد اما این آرزو محقق نشد تا اين که حـالا بیاید به کابل  وبعد از بیست سال قدر دانی شود.
نواز شریف چه خواهد کرد؟اصلاً پاسخ این سوال از قبل روشن است وبار ها روی آن تمرکز صورت گرفته که هیچ سیاست مدار ملی پاکستان در مسأله طالبان ونیروي هیأت تخریب کار نقش ندارند. شما از زبان جنرال های مختلف پاکستان از جمله حمیدگل  شنیده اید که گفته اند طالبان جدا از منافع ملی پاکستان وعمق استراتیژیک پاکستان بخاطر تأمین آرزو ها وخواب های طولانی اين کشور است وباید همیشه زنده وپاینده باشند. لذا سفر نواز شریف جز رفع عطش خدمت گزاری وحرمت گزاری عدۀ منت دار وی دیگر هیچ نتیجه ندارد.با آمدنش سرک ها مسدود مي شود مردم به مشکلات مواجه می شوند ومریض ها در نیمه راه جان مى دهند وترافیک مختل و دوباره بر می گردد. من امید وارم  وزارت دفاع افغانستان درین روز کمی نمایش قدرت کند خصوصا از طریق مطبوعات تا نواز شریف بفهمد که آرزوی انحلال اردوی افغانستان را به گور  خواهد برد...