ariana

ariana

Saturday, October 19, 2013

جستجوی گسترده پلیس یونان برای یافتن خانواده کودک چهارساله


این دخترک چهارساله، همزمان با دستگیری یک زن و مرد کولی پیدا شده است.به گزارش پلیس، آزمایش “دی ان ای” نشان می دهد که این زن و مرد پدر و مادر واقعی این کودک نیستند.


 
پلیس می گوید، احتمال می رود این دختر بچه با موهای بور و چشمان آبی متعلق به خانواده ای از اسکاندیناوی و یا بلغارستان باشد.این کودک همزمان با عملیات پلیس در مورد احتمال قاچاق مواد مخدر در یکی از مناطق زندگی کولی ها در مرکز یونان پیدا شد.پلیس به دلیل چهره متفاوت این دختر بچه به پدر و مادر او مظنون شد و گفته می شود که این زن و مرد پس از دستگیری و بازجویی، داستانهای متفاوتی را درباره این دختر بچه به پلیس ارایه کرده اند.مقامات یونان همچنین با انتشار عکسی از وی خواستار کمک بین المللی برای احراز هویت این دختر بچه شده اند.