ariana

ariana

Monday, October 21, 2013

یک زوج جوان چینی دختر خود را برای خرید یک موبایل "آیفون" فروختند

پلیس چین یک  زوج جوان را به دلیل فروش دختر خود به منظور فراهم کردن پول یک گوشی موبایل آیوفن دستگیر کرده است
بر اساس گزارش روزنامه ''آزادی" چین ، این دو زوج ، دختر خود را بر روی اینترنت برای یافتن کسی که او را فرزند خواندگی بپذیرد عرضه کرده بودند
آنها در مقابل فروش دختر خود 30 هزار یوان معادل 4600 دلار درخواست کرده بودند اما هنوز مشخص نیست که در این معامله چه مبلغی را از خریدار دریافت کرده اند
بر اساس گزارش روزنامه چینی پدر و مادر این دختر پس از دریافت مبلغ معامله یک گوشی آیفون و چند جفت کفش خریده اند
این زوج چینی در بازجویی به پلیس گفته اند که با این اقدام می خواستند ، دخترشان زندگی بهتری داشته باشد. به گفته این دو ، آنها فرزند دیگری نیز دارند
به دلیل قوانین سفت و سخت دولت چین در محدودیت تعداد فرزندان ، بسیاری از خانواده ها بویژه در شهرها، فرزند دوم خود را برای فروش عرضه می کنند
العربیه