ariana

ariana

Friday, October 11, 2013

ازدواج با فرزندخوانده قانونی شد

با تصویب شورای نگهبان
شورای نگهبان لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست وبد سرپرست را مغایربا موازین شرع و قانون اساسی ندانست وبه این ترتیب این مصوبه ی مجلس تبدیل به قانون شد ...
 

اخبار روز: شورای نگهبان لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و به این ترتیب این مصوبه ی مجلس تبدیل به قانون شد.
به گزارش روز چهارشنبه اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی و یکم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ
۱٣۹۲/۰۷/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به این ترتیب با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان از این پس مطابق قانون در جمهوری اسلامی والدین حق دارند با فرزندخوانده ی خود ازدواج کنند!
تصویب این لایحه در مجلس موجب اعتراضات زیادی به ویژه از طرف تشکل های مربوط به زنان و حقوق کودکان شده بود. به گفته ی معترضین این قانون یادآور دوران برده داری و رفتاری است که برده داران با کنیزهای خود انجام می دهند.

* کاریکاتور از مانا نیستانی