ariana

ariana

Thursday, August 8, 2013

:حمله اسید پاشی به دوزن جوان درزنگبار

دو زن که از بیمارستان مرخص شده اند به مدت دو هفته در زنگبار ساکن بوده اند و قرار بود برای یک هفته دیگرهم به کار خیریه خود ادامه دهند
دو زن جوان بریتانیایی در جزیره زنگبار مورد حمله اسید پاشی قرار گرفته اند
این دو زن که ١٨ سال سن دارند برای یک سازمان خیریه به عنوان معلم کار داوطلبانه می کرده اند
جزیره زنگبار، بخشی از کشور تانزانیا است و در اقیانوس هند (ساحل شرقی آفریقا) قرار دارد
پلیس زنگبار گفته است که این دو زن توسط دو مرد که بر یک موتورسیکلت سوار بودند مورد حمله اسیدپاشی قرارگرفتند
مقدم خمیس، معاون پلیس زنگبار، گفته است که اهداف و انگیزه های حمله هنوز روشن نیست ولی پلیس تحقیقات خود را تا زمان بازداشت مجرمان ادامه خواهد داد
دو زن که از بیمارستان مرخص شده اند به مدت دو هفته در زنگبار ساکن بوده اند و قرار بود برای یک هفته دیگر هم به کار خیریه خود ادامه دهند اما اینک خانواده های آنها به هماهنگی مقامات کنسولی بریتانیایی و مسوولان موسسه خیریه به دنبال بازگرداندن زود هنگام آنها به بریتانیا هستند
BBC