ariana

ariana

Saturday, July 27, 2013

ازدواج های اجباری، در ” گلنار” به رشته تحریر درآمد


پدیده منفور اجتماعی چون ازدواج های اجباری دختران خردسال و ازدواج های زیر سن آنان، در کتابی به نام ” گلنار” به رشته تحریر درآمد
 
 
 
 
 
 
 
 
این کتاب ۴۲۴ صفحه ای، طی سه سال در کشور فرانسه از سوی ظاهر عزیز، سفیر اسبق افغانستان در سازمان یونسکو نوشته شده و به ازدواج های اجباری دختران خردسال در افغانستان پرداخته است.
داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با ازدواج های اجباری دختران خردسال در کشور ابراز نگرانی کرده و آن را مشکلی جدی دانست.
وی گفت: در حالی که در قوانین افغانستان از ازدواج های اجباری ممانعت شده؛ اما هنوز هم دختران خردسال فروخته می شوند،‌ به ازدواج داده شده و به بد داده می شوند.
عبدالحمید مبارز رییس اتحادیه خبرنگاران افغانستان با حضور در مراسم معرفی این کتاب بیان داشت: ” کتاب  «گلنار» داستان هایی واقعی را در افغانستان بیان می کند،‌ که از طرق این کتاب، این ستم ها بر دختران افغان به رشته تحریر در آمده است”.
آقای مبارز گفت: دختران هر روز به علت ازدواج های زیر سن و اجباری، خود را آتش می زنند و با تأسف که این موضوعات تا هنوز در نقاط مختلف کشور وجود داشته و هر روز از دختران قربانی می گیرد.
به گفته وی؛‌ با وجود دیگر خشونت ها علیه این قشر،‌ عاملین آن به هیچ شکل مورد مجازات قرار نمی گیرند.
گفتنی است که در ربع اول سال جاری خورشیدی، بیش از ۹۰ قضیه ازدواج های اجباری به وقوع پیوسته که ۴۰ قضیه آن به اطفال زیر سن ۱۸ سال بر می گردد و ۵۰ قضیه آن به بالای سن ۱۸ سال تعلق می گیرد.
ظاهر عزیز نویسنده این کتاب،‌ هدف از نوشتن این اثر را اینگونه اظهار داشت: ” هدف این کتاب، حمایت از حق زن در تمامی کشورها به خصوص در کشورهای اسلامی می باشد. در کشورهای اسلامی آن گونه که ارزش ها حکم نموده است،‌ حق زن وجود ندارد و هر روز این قشر قربانی می شوند”.
فروش دو طفل دختر به سنین ۲ و ۵ ساله و هم چنین حالت فعلی زن در افغانستان، انگیزه اصلی نوشتن این کتاب عنوان شده است.
آقای ظاهر تصریح نمود: ” طوری که دیده می شود وضعیت فعلی زنان نسبت به ۵۰ سال گذشته بدتر می باشد و هر روز به سوی بدبختی روان هستیم”.
وی مشکل اساسی را در بین زنان، بی سوادی دانست و گفت: وظیفه دولت است که برنامه وسیع سوادآموزی را در کشور راه اندازی نموده تا زنان و دختران از آن بهره مند گردند.

این در حالی است که ازدواج های زیرسن و اجباری، یکی از مشکلات عمده دختران در کشور می باشد و در نقاط مختلف، حتا برای دختران خردسال ــ به رغم ایجاد قوانین نافذ و تبلغات وسیع ــ این اتفاقات به شکل گسترده تری تکرار می گردد.  راضیه عبداللهی ــ کابل