ariana

ariana

Saturday, July 27, 2013

کمیسیون حقوق بشر: خشونت علیه زنان افزایش یافته است

مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر می گویند، که خشونت ها در برابر زنان در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته، حدود سی درصد افزایش یافته است.مسوولان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گویند که در هر هفته سه تا چهار مورد تجاوز جنسی بر زنان و قتل های ناموسی در این کمیسیون ثبت می شوند.
یافته های این کمیسیون نشان می دهد که تنها در چهار ماه نخست امسال 700 مورد خشونت علیه زنان در این کمیسیون به ثبت رسیده است.
لطیفه سلطانی هماهنگ کننده بخش زنان کمیسیون حقوق بشر به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیشتر این قضایا را قتل های ناموسی و تجاوز جنسی بر زنان تشکیل می دهد:
« دست آورد های نظارتی کمیسیون حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که در طی چهار ماه 1392 به تعداد 700 مورد خشونت علیه زنان در بانک اطلاعاتی کمیسیون به ثبت رسیده است.
که این موارد را به شکل ربع وار به مقایسه قرار می گیرند و فیصدی که به عنوان افزایش در قسمت ثبت قضایا در کمیسیون حقوق بشر سنجش می شود در زمان مشابه دو سال اخیر 25 الی 30 درصد افزایش را نشان می دهد.»

خانم سلطانی افزود که در میان 243 مورد قتل های ناموسی، 143 قضیه آن دختر های اند که کمتر از 18 سال عمر داشته اند.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شوند که به تازگی چندین مورد خشونت در برابر زنان و کودکان در کشور به نشر رسیده است.
تجاوز جنسی گروهی بر یک زن در شهر چغچران ولایت غور و تجاوز جنسی بر یک طفل سه و نیم ساله در بدخشان از جمله قضایایی اند که هفتهء گذشته رخ داده اند.
از سوی دیگر مسوولان کمیسیون حقوق بشر می گویند که در کنار این گونه قضایا ازدواج های اجباری در برخی از  مناطق کشور نیز افزایش یافته است.

خانم سلطانی می گوید که در ربع اول امسال 90 مورد ازدواج اجباری در این کمیسیون به ثبت رسیده که باز هم قربانی 50 درصد آن دختران خورد سن بوده اند.
در این حال برخی از فعالان حقوق زن می گویند که برای کاهش خشونت های موجود در برابر زنان در این کشور، راه های حل را پیشنهاد کرده اند.
اینکه این راه حل ها چی اند، نجیب الله زاخیلوال یکی از فعالان حقوق زن در مورد گفت:
« در ابتدا نقش رسانه ها بخاطر مبارزه با خشونت علیه زنان زیاد مهم است، دوم باید دولت بر زنان یک بودجه مخصوص را اختصاص بدهد و سازمان هایکه برای دفاع از حقوق زن کار می کنند باید فعالیت های شان را از مراکز به مناطق دور دست انتقال دهند، یعنی در جا های که بیسوادی در آن بسیار است. تا زمانیکه اجتماع ما بیسواد باشد خشونت علیه زن هیچگاه از بین نمی رود.»
پیش از این هم یک تعداد از نهاد های دفاع از حقوق زنان برای حل مشکلات زنان  طرح ها و پیشنهادات را مطرح کرده اند، اما گفته می شود که تا کنون این طرح ها در عمل پیاده نشده اند.
برخی ها به این باور اند که عدم تطبیق یکسان قانون و معافیت مجرمین از مجازات در کشور، سبب شده تا خشونت ها در بخش های مختلف افزایش یابد.
در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه و فعالان حقوق زن هشدار می دهند که  اگر قانون منع خشونت علیهء زنان از سوی شورای ملی تصویب نگردد، این خشونت ها افزایش خواهد یافت.
این قانون از چندین ماه به این طرف در ولسی جرگه قرار دارد و تاکنون معلوم نیست که ولسی جرگه در مورد سرنوشت این قانون چه تصمیم خواهد گرفت.   رادیو ازادی.
فریبا واحدی