ariana

ariana

Saturday, July 20, 2013

:کاهش قدرت زنان در دولت احمدی‌نژاد

مریم حسین‌خواه
محمود احمدی‌نژاد درآخرین روزهای دولت دهم با تقدیرازدست اندر کاران دولت خود درحوزه زنان گفت که درمرکز امورزنان وخانواده نهاد ریاست جمهوری"کارهای بزرگی" انجام شده است.
 
 

رئیس این مرکز نیز در یک گفت‌وگوی تلویزیونی بر فهرستی از اقدامات مثبت دولت احمدی‌نژاد در حوزه زنان تاکید کرد.
فعالان حقوق زنان و زنان فعال سیاسی اما در این زمینه با دست‌اندرکاران دولتی هم‌نظر نیستند.  یکی از مهم‌ترین انتظارات حداقلی‌ آنان از دولت جدید، علاوه بر تمامی انتقاداتی که نسبت به نقض حقوق زنان در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی دارند، رفع محدودیت‌ها و تبعیض‌های مضاعفی است که در هشت سال اخیر ایجاد شده است.
اعمال تفکیک‌های جنسیتی در حوزه آموزش، تبعیض‌های جنسیتی در حوزه اشتغال همچون ترویج و اعمال طرح‌های دورکاری، بازنشستگی زودهنگام، افزایش مرخصی وکاهش ساعات کاری زنان، اولویت دادن به نقش مادری وهمسری زنان و سیاست‌های جدید تنظیم خانواده، بخش‌هایی ازعملکرد دولت‌های نهم و دهم هستند که پیش از این بارها مورد انتقاد و اعتراض فعالان حقوق زنان در ایران قرار گرفته است و در کنار فشارهای امنیتی بر فعالان حقوق زنان، مسیر تلاش برای رفع تبعیض‌ها را مشکل‌تر از پیش کرده است.
محمود احمدی‌نژاد و مسئولان دولت او این انتقادات را قبول ندارند و می‌گویند که این برنامه‌ها در جهت تلفیق نقش مادری و اجتماعی زنان تدوین شده است. مرکز امور زنان با تکیه بر دیدگاهی دیگر که زنان را در قالب مادری و همسری می‌پسندد، تمامی این تصمیم‌های مورد انتقاد را جزو نقاط درخشان کارنامه هشت ساله خود می‌داند و می‌گوید که این تصمیم‌ها و برنامه‌هایی همچون طرح مطلع مهر، طرح رحمت که به آموزش خانواده‌ها به منظور"تعامل هرچه بهتر زن و شوهر، تربیت فرزند و تعاملات زن و مرد بر اساس الگوهایی اسلامی" اختصاص دارند در راستای تحکیم خانواده اتخاذ شده است.
زمانه