ariana

ariana

Sunday, June 9, 2013

! روزمادرمبارک باد

اجازه فرمایید فرا رسیدن روز مادر را بشما و ازطریق شما به همه مادران سر افراز کشورم تبریک بگویم باور دارم بهشت در دست مادر بود، مادر آن را به زمين گذاشت تا فرزند دل بند خود را در آغوش بگيرد.
 
 

 
 
 
 
بعد از سلام و عرض ادب !اجازه فرمایید فرا رسیدن روز مادر را بشما و از طریق شما به همه مادران سر افراز کشورم تبریک بگویم باور دارم بهشت در دست مادر بود، مادر آن را به زمين گذاشت تا فرزند دل بند خود را در آغوش بگيرد. اكنون مي گويند بهشت زير پاي مادر است. خودم وقتی که کوچک بودم  می خواستم  برای مادرم چیزی هدیه کنم آن وقت یک افغانی نداشتم اکنون که پیر شدم پول هم دارم قدر و منزلت مادر را نیز میدانم حالا مادر ندارم افسوس می خورم امیدوارم شما فرزانه وطنم تبریکی مخلصانه من را منحیث یک مادر حقیقی و دور از ریا بپذیرید روز شما و همه مادران مبارک و گرامی  باد.
احمد سعیدی
افغانستان کابل 19 جوزا 1392