ariana

ariana

Sunday, June 23, 2013

زنان پولیس در بلخ در محلات رهایشی شان با مشکل مواجه اند

عبدالطیف سهاک، بلخ
زنانیکه در صفوف پولیس وظیفه دارند شکایات می کنند که در نواحی شهر مزارشریف زندگی کرده نمی توانند. 
 

 
 

با آن که در یازده سال گذشته ملیونها دالر برای تامین حقوق زنان به مصرف رسید، اما اکنون هم در بزرگ ترین ،امن ترین و مدرن ترین شهر افغانستان، مزارشریف مردم نمی خواهند که در همسایه گی شان یک خانم زندگی نماید که در صفوف پولیس ایفای وظیفه می کند.
زنانیکه در صفوف پولیس در شمال افغانستان ایفای وظیفه می کنند شکایت دارند که در نواحی مختلف شهر مزارشریف کلانتران گذر و اکثریت مردم محل نمی خواهند تا زنان پولیس در محل شان زنده گی نمایند.
این زنان می گویند که مردم محل و کلانتران به این باور اند، زنانیکه در صفوف پولیس ایفای وظیفه می نمایند همه بد اخلاق اند و نمی خواهند که  در محل شان وسایط پولیس رفت و آمد نماید:
یک تن از زنان پولیس در مورد گفت:
« اگر در یک منطقه باشیم می گویند که از منطقه کوچ کن که رنجر پشت تو می آید، برای ما بد است که تو پولیس هستی و با یونیفورم بیرون می شوی،عمده ترین مشکل که داریم در محل است که ما زندگی می کنیم.»

زنان پولیس می گویند، در صورتی که جلو این گونه برخورد خلاف موازین حقوق بشری گرفته نشود آنها مجبور اند تا وظیفهء شان را ترک کنند.
مسوولان نهاد های حقوق بشر در شمال افغانستان با قبول مشکلات موجود در مقابل زنان پولیس می گویند، دولت نتوانسته در چند سال گذشته در قبال وظیفه زنان میان مردم ذهنیت سازی نماید.
خانم فوزیه نوابی یکی از مسوولان کمیسیون حقوق بشر می گوید، حل این مشکل کار طویل المدت است و برای فعلاً باید برای زنانیکه در صفوف پولیس کار می نماید در یک محل مشخص منازل رهایشی اعمار شود.
وی گفت:
« زنان پولیس نه تنها در ولایت بلخ، بلکه در تمام ولایات مشکلات دارند. من برای چهار ولایت شمال در چوکات کمیسیون حقوق بشر کار می نمایم، اما تا اکنون دولت نتوانسته که ذهنیت سازی نماید تا زنان که تحصیلات عالی دارند را به صفوف پولیس جذب نماید که این یک چالش عمده است.»
مسوولان پولیس در این ولایت ضمن این که مشکلات موجود را می پذیرند، اما می گویند که موجودیت خانم ها زن یک ضرورت مهم پولیس افغانستان است و باید این نکته را مردم افغانستان بدانند.
سمونوال عبدالرزاق قادری آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت بلخ می گوید، مردم باید به چشم حقارت به پولیس زن نبینند چون در نبود آنها تامین امنیت مشکل ساز است.
وی گفت:
« تنگ نظری های بعضی از مردم باعث شده خانم ها به صفوف پولیس نیایند، اما من از خواهران خود خواهش می کنم که بیایند به صفوف پولیس یکجا شوند.»
زنان پولیس در حالی از برخورد نادرست مردم در محلات رهایشی شکایت می نمایند که در گذشته نیز همواره از برخورد دو گانه مقامات دولتی نیز با این خانم ها شکایات موجود بود.bbc