ariana

ariana

Saturday, May 11, 2013

روز مادر مبارک باشد

 
انجنیرفضل احمدافغان         
بهشت زیر پای مادر و حب به مادروطن ایمان میباشد.
دستان مادرهموطن بوسه ام و خاک مادروطن سرمه ام میباشد.


 
 
 
          


 

 

 


مادر ګرامی تو بودی برایم بسم الله،مور،ډوډی،کالی،وطن،سبق،صبر،صداقت،محبت و ادب آموختی.
مادروطن عزیزم تو بودی من را در آغوش ګرمت تربیه و عشق به عدالت و وطندوستی آموختی.

خدایا مادران عزیز مظلوم و ستمدیده هموطنم را از ظلمت تحمیلی دشمنان آزاد و سر افراز خواهم.
مادرعزیز هموطن، شما بوده اید که علی الرغم ناملایمتیهای زندګی فرزندان قهرمان به جامعه تقدیم و با دادن درس وطندوستی به فرزندان از مادروطن با افتخار و سربلندی دفاع نموده اید،درود به مادر عزیز.


من مقام عالی مادر را با دست بوسی و تقدیم دسته ګلی به همه مادران ګرانمایه  از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض و از بارګاهء زات پاک الهی برای شان طول عمر،صحت،تربیه فرزندان برومند میهندوست ،آزادی از یوغ مردان زنستیز و دشمنان مکار و فریبکار مادروطن خواهم.

 مادر روحت شاد و مادروطنم آزاد باشد.

آمین یارب العالمین
 

 
  


 
مادرعزیز هموطن، شما بوده اید که علی الرغم ناملایمتیهای زندګی فرزندان قهرمان به جامعه تقدیم و با دادن درس وطندوستی به فرزندان از مادروطن با افتخار و سربلندی دفاع نموده اید،درود به مادر عزیز. 
 
 
 
><
 
 
من مقام عالی مادر را با دست بوسی و تقدیم دسته ګلی به همه مادران ګرانمایه  از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض و از بارګاهء زات پاک الهی برای شان طول عمر،صحت،تربیه فرزندان برومند میهندوست ،آزادی از یوغ مردان زنستیز و دشمنان مکار و فریبکار مادروطن خواهم.
مادر روحت شاد و مادروطنم آزاد باشد.
آمین یارب العالمین