ariana

ariana

Thursday, May 16, 2013

داستان فرار از زندان دراتاق فکرافغانستان نقد شد

مجتبی رحیمی – کابل

داستان فرار از زندان، اثر زینب اخلاقی در محفل بیستم نقد وبررسی داستان در اتاق فکر افغانستان و باحضور شماری از نویسندگان، بررسی شد.
 
 

داستان فرار از زندان دراتاق فکرافغانستان نقد شد
داستان فرار از زندان، اثر زینب اخلاقی در محفل بیستم نقد وبررسی داستان در اتاق فکر افغانستان و باحضور شماری از نویسندگان، بررسی شد.
موضوع این داستان ماجرای فراری دادن دو انتحاری را روایت می‌کند که تازه دستگیر شده اند.
داستان فرار از زندان، اثر زینب اخلاقی در محفل بیستم نقد وبررسی داستان در اتاق فکر افغانستان و باحضور شماری از نویسندگان، بررسی شد.
یکی از نگهبانان زندان که با رییس زندان رابطه نزدیک دارد. این نگهبان با همدستی برخی مقامات، این دو انتحاری را در بدل پول آزاد می‌کند.
عباس آرمان یکی از منتقدان این داستان می گوید که قلم خانم اخلاقی همیشه روی پیام چرخیده و در این داستان نیز پیام برجسته است.
او زینب اخلاقی را یکی از داستان‌نویسان امروزنگار افغانستان خواند.
فواد امیری نیز می گوید که داستان «فرار از زندان» در میان طرح کلاسیک و مدرن بوده که از تکنیک‌های داستان نویسی مدرن استفاده شده است.
امین نجفی نیز در نقد داستان فرار از زندان گفت: "من تا هنوز با چنین ساختاری در داستان کوتاه سر نخورده‌ام".
به گفته او، داستان "فرار از زندان" یک ساختار جدید دارد.
نجفی متن داستان راکه برای انتقال محتوای داستان یک موضوع بزرگ باید روان باشد را ضعیف خواند.
زینب اخلاقی یکی از شاکردان جوان دوره های داستان نویسی در اتاق فکر افغانستان است که از سال گذشته به این سو به داستان نویسی آغاز کرده است.
تمنا توانگر شاعر و داستان نویس جوان می گوید، که داستان فرار از زندان، شبیه گزارش بوده ودر پایان داستان خواننده احساس می‌کند که نویسنده برای پایان دادن داستانش عجله داشته است.
مینا رضایی نیز می گوید که پایان داستان واقعیت‌ پذیری کمتری دارد و این امر، حاصل عجله‌ی نویسنده برای پایان دادن داستانش بوده است.
اتاق فکر افغانستان و شورای داستان نویسان کابل، پنجشنبه آینده داستان"قلب سنگی" از فاطمه عادلی را نقد و بررسی می‌کند.
اتاق فکرافغانستان از مراکز ادبی- فرهنگی است که تاکنون آثارادبی ونوشته های زیادی را باحضور شماری ز نویسندگان و منتقدان در کابل نقد کرده است.