ariana

ariana

Saturday, May 25, 2013

اعدام یک زن زندانی با پیکر خونین بعد از 100ضربه شلاق

 
چهارشنبه اول خرداد يك زن زنداني را بعد از 100ضربه شلاق و با بدني خونبار در زندان قرچك ورامين به دارآويخت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
رژيم ضدبشري آخوندي در يك اقدام سبعانه، در روز چهارشنبه اول خرداد يك زن زنداني را بعد از 100ضربه شلاق و با بدني خونبار در زندان قرچك ورامين به دار آويخت. وي گيتي مرامي نام داشت، 34ساله و مادر يك دختر بود. همسر وي نيز از زندانيان محكوم به اعدام  است و 13سال است كه در حبس به سر مي برد.
طي روزهاي 28تا 30 ارديبهشت نيز 6زنداني ديگر به دار آويخته شده بودند. دو زنداني در همدان، دو زنداني به نامهاي كوروش و محمد حيدري به اتهام جاسوسي در تهران، يك زنداني به نام الله نظر شیبک ۳۵ در زندان مرکزی زاهدان و يك تن ديگر  در زندان خرم آباد اعدام شدند.
سيروس سجاديان، فرمانده نيروي انتظامي رژيم در فارس در روز 31ارديبهشت از اجراي طرح سركوبگرانه زير عنوان «طرح ارتقاي امنيت اجتماعي» خبر داد و گفت «با مخلان نظم و امنيت، اراذل و اوباش، عرضه و توزيع كنندگان مواد مخدر و  افراد بدپوشش و... برخوردي قاطع خواهند داشت