ariana

ariana

Sunday, March 17, 2013

نوروز

فدا محمد پوپل
نوروز از را ه روان است و بازهم نوید زندگی دوباره به طبیعت میدهد. این نوید شامل حال تمام زنده جانهای جهان است که چهرهء درخشان زندگی را به انسانها نشان میدهد.


 مردم افغان و همسایه های همزبان از همین سبب نوروز را گرامی میدارند و جشن میگیرند. فامیلها و خانواده ها پلانهای بهتر شدن زندگی آیندهء خود را از همین روز آغاز و محاسبه میکنند. ازینرو به مناسبت وصال عایشه و ملامحمدجان نوروز 1392  باستانی را برای تمام دوستان و عزیزان خیرمقدم میگویم و از دربار الهی میخواهم همهء جوانان زندگی شانرا با سرود ملا محمدجان آغاز نمایند. سالی که نیکوست از بهارش پیداست. در انتظار بهار واقعی برای مردم افغانستان و مردمان کشورهای که در موقعیت چون کشور ما قرار دارند
عايشه دختر جواني بوده است كه بر حسب تصادف عاشق ملا محمد جان كه در مزار شریف زندگي میکرده، مي شود، اما پدر دختر با اين عشق مخالفت مي كند و عايشه را به ملا محمد جان نمي دهد. عايشه از عشق ملا محمد جان آهنگ را باسوز و گداز مي خواند و در يكي از... روزها از محلي كه اين دختر آهنگ مي خواند، كاروان امير علي شير نوايي مي گذرد. امير از دختر مي پرسد كه چرا اينقدر با سوز و گداز مي خواند و وقتي كه از ماجرا آگاه مي شود، خودش از پدر دختر عايشه را به ملا محمد جان خواستگاري مي كند. اين دو با هم ازدواج مي كنند و در راه رفتن به شهر مزار شريف اين آهنگ را اجرا مي كنند كه "
بیا که بریم به مزار ملا ممد جان
سیل گل لاله زار وا وا دلبر جان
برو با یار بگو یار تو آمد
گل نرگس خریدار تو آمد
برو با یار بگو چشم تو روشن
همان یار وفادار تو آمد
بیا ای یار که مجنون تو هستم
خراب لعل میگون تو هستم
نمیبوسم لب پیمانه ی می
پرشان و جگر خون تو هستم
بیا که بریم به مزار ملا ممد جان
سیل گل لاله زار وا وا دلبر جان