ariana

ariana

Monday, March 26, 2018

می خواهم به پارلمان سوئد راه یابم

کد مطلب :64843
یک زن مهاجر افغان که مدت سه سال است به عنوان پناهنده در کشور سوئد زندگی می کند فعالیت خود را در امور سیاسی آغاز کرده قصد دارد به پارلمان سوئد وارد شود.

 
آزیتا رفعت، نماینده سابق مردم در پارلمان افغانستان، اکنون کاندیدای هیات رهبری حزب مرکز در کمون سودرهمن شده‌است. این پله‌ای است که وی می‌خواهد برای رسیدن به پارلمان سویدن بپیماید
با این کار خود می‌خواهم به جامعه سویدن نشان بدهم که تمام افراد تازه‌وارد مشکل‌ زا نیستند. این افراد اندیشه‌ها و تجارب مثبتی دارند
در مصاحبه‌ای با بخش فارسی دری رادیوی سویدن آزیتا رفعت بیان می‌دارد که می‌خواهد از طریق فعالیت‌های سیاسی صدای برای افراد تازه‌ وارد در سویدن شود
از نگاه ایدلوژی سیاسی و شیوه کاری، خود را با حزب مرکز نزدیکتر احساس می‌کنم
آزیتا رفعت سه سال پیش به سویدن پناهنده شد و اکنون فعالیت سیاسی خود را از طریق حزب مرکز ادامه می‌دهد. او برنامه دارد که در دور بعدی انتخابات پارلمانی که در سال
۲۰۲۲ برگزار می‌شود به پارلمان سویدن راه پیدا کند
  خبرگزاری افغان ایرکا


Virus-free. www.avast.com

No comments:

Post a Comment