ariana

ariana

Monday, February 1, 2016

نقش زنان در نهاد‌ها شکننده است

سهیلا وداع خموش
وزارت امور زنان وضعیت زنان را در نهاد‌ها و سازمان‌ها شکننده خوانده و به‌منظور تامین هماهنگی وتشریک
 
 
 مساعی میان سازمان‌های مختلف در راستای منافع زنان و تغییر وضعیت آنان در افغانستان، دیروز همایش سه‌روزه‌ای را راه‌اندازی کرد.
دلبر نظری، وزیر امور زنان در این نشست روز دو‌شنبه
۱۲ دلو در کابل گفت: «چون تعدد احزاب، سازمان‌های سیاسی، انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی زیاد است، اما وضعیت زنان در این نهادها بسیار شکننده است، بنابراین هدف نشست امروزی ما تفاهم میان این نهادها برای حضور یافتن زنان در عرصه‌های سیاسی به‌صورت گسترده است
او تاکید کرد که هدف آنان از این نشست رسیدن تفاهم میان سازمان‌ها جهت دادن نقش پررنگ به زنان در عرصه‌های سیاسی است تا دیگر زنان در نهادها و سازمان‌ها حضور سبمولیک نداشته باشند.
به‌گفته بانو نظری: «دیگر نباید زنان بنام در یک نهاد یا سازمان حضور داشته باشند، بل نقش و حضور آنان عملی باشد و از توانایی و استعدادهای آنان استفاده شود
در همین حال، فیض‌الله ذکی، مشاور رییس‌جمهور در این همایش گفت: «مشارکت سیاسی زنان بیشتر به ابزار و وسایل نیاز دارد که یکی از این وسایل احزاب سیاسی‌ است
به‌گفته او، احزاب سیاسی که ستون دموکراسی شناخته می‌شود و می‌تواند در رشد سیاسی زنان نقش اساسی داشته باشد، متاسفانه در دموکراسی نوپای ما بازتاب منفی داشته است.
آقای ذکی تاکید ورزید که اگر زنان افغانستان می‌خواهند که در انتخابات پیش روی نقش پررنگ داشته باشند، پس باید با کنار زدن دیدگاه احزاب‌ستیزی وارد میدان شوند.
به باور وی، اگر زنان از طریق احزاب وارد کارزار انتخاباتی شوند، بدون شک به نتیجه مطلوب می‌رسند، اما حضور در انتخابات به‌صورت پراگنده دلخواه نخواهد داشت.
مشاور رییس‌جمهور می‌افزاید: «زنان به تنهایی نمی‌توانند به حقوق‌شان دست پیدا کنند، با مشارکت در احزاب و همکاری با آنان هم می‌توانند به حقوق‌شان دست پیدا کنند و هم حضور پررنگ سیاسی داشته و به پست‌های کلیدی و بلند دولتی دست پیدا کنند
آقای ذکی گفت: «رییس‌جمهور از حضور زنان در عرصه سیاسی حمایت کرده و مشوق مشارکت آن در سطوح رهبری ادارات دولتی بوده و است
با این حال فوزیه کوفی، رییس کمیسیون امور زنان مجلس نمایند‌گان در این همایش گفت: «متاسفانه همواره توقع از وزارت زنان این بوده که در راستای کاهش خشونت علیه زنان کار کند. در حالی‌که وزارت امور زنان باید در کنار برنامه‌های کاهش خشونت علیه زنان، برای حضور زنان در سطوح رهبری ادارات دولتی و مشارکت سیاسی آنان، برنامه‌های عملی گسترده‌ای داشته باشد
به‌گفته بانو کوفی‌، زنان افغانستان باید بدانند که برای رسیدن به هدف باید به ساحه آتش وارد شد و «تا زمانی که از خطوط سرخ عبور نکنیم به جای نمی‌رسیم.» زمانی‌که از کثرت‌گرایی صحبت می‌شود، زنان باید وارد سکتورهای امنیتی شوند، زیرا نمی‌شود برای رسیدن به اهداف بلند به معلم بودن و کارمند وزارت امور زنان بودن اکتفا کرد.
بانو کوفی تاکید کرد «ما زمانی به یک جامعه مرفه دست پیدا خواهیم کرد که کثرت مذاهب، اقوام و مرد و زن را تحمل کنیم و به این باور برسیم که این تفاوت‌ها باعث قوت ما می‌شود
به‌گفته کوفی، جامعه زمانی می‌تواند به رفاه برسد که زنان در آن نقش بارز داشته باشند.
قرار است در این نشست سه‌روزه، روی موضوعات نقش احزاب سیاسی افغانستان در تغییر وضعیت زنان، سهم سازمان‌های اجتماعی حامی منافع و مصالح زنان، نقش نهاد‌های جامعه مدنی در تساوی جنسیت، سیستم‌های انتخاباتی و مشارکت سیاسی زنان و غیره موارد بحث و گفتگو صورت گیرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com