ariana

ariana

Sunday, September 20, 2015

یک بانوی آموزگار جایزه معتبر سازمان ملل متحد را گرفت


 سازمان ملل متحد فعالیت و مساعی بشردوستانه یک بانوی آموزگاردرافغانستان رابرای کمک به دختران

 
 مهاجر باجایزه پناهجویان موسوم به «نانسن» تمجید کرده است
به نقل از دویچه‌وله، گزارشی که توسط کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز سه شنبه در ژنیو منتشر شد، عاقله آصفی خانم
۴۹ ساله افغان در یکی ازکمپ‌های مهاجران درپاکستان زمینه آموزش‌های ابتدایی مکتب را برای حدود هزار دختر مهیا کرده است. به گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، با توجه به نبود امکانات لازم و موانع فرهنگی حاکم در اردوگاه مهاجران «کوت چندانه» در پاکستان فعالیت این زن آموزگار از سال ۱۹۹۲ به اینسو در غربت قابل تحسین بوده و می‌توان آن را «یک دستاورد چشمگیر» خواند.
بنابر منابع کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تداوم چندین دهه جنگ مسلحانه در افغانستان سبب طولانی‌ترین بحران پناهجویان در جهان گردیده است. در حال حاضر بیش از
۲٫۶ میلیون شهروند افغانستان به شمول تعداد زیاد کودکان در خارج از کشور زندگی می‌کنند. به گفته انتونیو گودرِس کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، انسان‌های مثل عاقله آصفی می‌دانند که کودکان مهاجر امروز، سازندگان آینده سرزمین‌های خویش اند و به این ترتیب در نهایت می‌توانند آینده جهان را تعیین کنند.
این جایزه به ارزش صد هزار دالر به نام فریدیوف نانسن پژوهشگر قطب شمال از کشور ناروی و نخستین کمیشنر امور پناهندگان سازمان ملل نام‌گذاری شده و از سال
۱۹۵۴ به اینسو برای حمایت از فعالیت‌های بشردوستانه به افراد واجد شرایط داده می‌شود.
 
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com