ariana

ariana

Monday, September 28, 2015

یک بانوی جوان در دایکندی حلق آویز شد

بانویی که براساس دوستى با پسرى در ولایت دایکندى ازدواج نموده بود،بصورت مرموز جان باخته ویکى ازعلل آن،
عدم رسیدگى به قضیه حقوقى وى گفته شده است.
مسوولان محلى میگویند که این بانوی جوان، سال گذشته با یک پسر ارتباط دوستی برقرار نموده و بعد از نکاح کردن، درخانه پسر در مرکز ولسوالى خدیر زندگی میکرد.
به گفته آنان، از این بانو یک کودک به دنیا آمده؛ اماهمسرش میگفت که این کودک از وی نیست و اختلافات بین زن وهمسر، روز به روز بیشتر گردیده و قضیه اش به نهادهاى عدلى وقضایى کشانده شده بود.
عبدالقادر حیدری ولسوال خدیر میگوید که یکسال از اختلافات خانوادگی آنها میگذشت تا آنکه بانویی جوان، دیروز به ولسوالی مراجعه کرده و از تهدید خود توسط خانواده همسرش شکایت نمود و قضیه اش دوباره به
دادگاه ارجاع گردید.
وى گفت که عصر دیروز، بانو به خانه برگشت و بعداً جسدش به حالت حلق آویز درمنزل دریافت شد.
ولسوال علاوه نمود: "هنوز مشخص نیست که وی توسط خانواد
ۀ همسرش حلق آویز شده و یا دست به خودکشى زده است."
به گفته منبع، احتمالاً یکی از دلایل دیگرحلق آویز شدن، این باشد که قضیه این بانو از یکسال دردادگاه بوده و کسی به دادش نرسیده بود.
حیدرى گفت که همسرش درخانه نبوده و به ایران براى کار رفته است؛ اما هر انگیزه ای که وجود داشته  باشد، پس از بررسی کامل قضیه توسط آمریت جنایی قوماندانی امنیه خدیر بررسی ومعلوم خواهد شد.
وی افزود که در سال جاری، این سومین مورد خودکشی ویا قتل در دایکندى است. قبل از این یک بانو ویک پسر جوان نیز به علت خشونت هاى خانوادگى دراین ولایت به زندگى خود خاتمه دادند.
این درحالى است که فرار یک دختر وپسر ازمنطقه بیری ولسوالی گیزاب دایکندى، باعث اختلافات بین خانواده هاى طرفین گردیده، تاحدى که جانب دختر، هشت تن ازجانب مقابل را اختطاف نموده که یک زن نزد آنان جان داده است.
این پسر، سه ماه قبل دختری از قریه همجوارش را به منظور ازدواج فرارى داده وتاهنوز مشخص نیست که در کجا زندگی میکنند.
ارقام ریاست امورزنان دایکندى نشان میدهد که درپنج ماه اول سال جاری،
۴٠ مورد فرار دختران را ثبت کرده است که افزایش ١۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد.
ذکیه رضایی رییس امور زنان دایکندی گفت: "فرار دختران ازمنزل به قصد ازدواج، به یک عُرف تبدیل شده وکمتر ازدواج را می توان دریافت که بصورت نورمال انجام شود."
همچنان جواد دادگر رییس کمیسیون ساحوى حقوق بشر در دایکندى گفت که درپنج ماه سال روان، ١٣ دختربه قصد ازدواج فرار نموده و دربسیاری موارد، فرار دختران از منزل سبب اعمال خشونت ازسوی خانواده های پسر و حتی منجر به  طلاق وخودکشى شده است.
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com