ariana

ariana

Thursday, August 6, 2015

اعدام 19زن بخاطر امتناع از جهاد سکس بوسیله داعش

ارسالی: میم آریانا
به گزارش دیلی میل به نقل از نماینده رسمی حزب دمکرات کردستان، شبه نظامیان گروه تروریستی دولت اسلامی "داعش" 19 زن را به دلیل امتناع از پیوستن به اسلام گرایان داعش و خودداری از جهاد سکس اعدام کردند.


به گفته ی وی، داعش این زنان را سال گذشته در زمان تصرف شهر موصل عراق به گروگان گرفتند. در حال حاضر هویت این زنان نامشخص است.

زینب بانگورا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در امور تجاوزات جنسی، در تاریخ چهارم اگست لیست قیمت های برده های جنسی که شامل زنان و کودکان می باشد، را تایید کرد. به گفته وی، شورشیان داعش دختران را مانند بیلر نفت می فروشند. یک دختر ممکن است 5- 6 بار به افراد متفاوتی فروخته شود. نرخ دختران و پسران تا 9 ساله 165 دالر و دختران نوجوان 124 دالر و زنان بالاتر از 20 سال از این هم پایین تر است. ابتدا سران داعش برای خود بردگان می گیرند و بقیه را به فروش می گذارند و افراد پولدار می توانند آنها را بابت چند هزار دالر خریداری کنند. شبه نظامیان داعش می توانند بردگان باقی مانده را مطابق نرخ موجود در لیست برای خود خریداری کنند.

 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com