ariana

ariana

Friday, July 10, 2015

معرفی کتاب ستاره های سرزمین من

فردیانا طبیب زاده
امروز مروارید با ارزش یعنی کتاب ( ستاره های درخشان سرزمین من که مولف و نویسنده آن بانو معزز شیرین نظیری استند ) از میان هزاران نگینه های درخشان آشیانه ام را روشنایی بخشید , و مهمان کلبه ام گردید .
این مهمان قشنگی که در هر صفحه اش بوی دیار وطنم و هموطنم محسوس بود و ستاره های گلچینی از بانوان تاریخ ساز دیده میشد این روز تابستانی ام را هم در خشان تر ساخت .
 
 
 

آری ! در دیار غریب از بانوی معزز وگرامی شیرین جان نظیری باز هم گنجینه ی بدستم رسید که در هر صفحه اش میتوان بهترین لحظاتی خوانش را در مورد شخصیت های مختلف زنان مبارز از بخش های مختلف سیاسی , اجتماعی , فرهنگی , فعالین حقوق انسانی ومدنی گرفته تا نویسنده گان , شاعران وبانوان مطرح کشور , کارمندان دولتی , زنان سرشناس کشور هم چنان بانوان که زیر سلطه ی جبر تاریخ باز هم مثل الماس درخشیدند ومی درخشند و افتخارات زیادی ار خود بجا گذاشتند , میتوان تجربه کرد .
جای مباهات و ارج گزاریست تا از این بانوی پر تلاش و الگوی خوب زن افغان از صمیم قلب تشکری و قدر دانی کنم ,
البته این تحفه قشنگ شان برای همه زنانی که اکثر شان شعله های خاموش اما با توانایی های زیاد هستند , بسیار با ارزش و پر بهاست .
از بانو شیرین نظیری آثار زیادی ما داریم مانند :عجایب هفتگانه جهان باستان , عجایب هفتگانه جهان در سده های میانه , عجایب هفتگانه جهان نو , گنجینه های فرهنگی افغانستان , حقوق زن در گذر تاریخ , و...
درود و عرض ادب به زحمات و ابتکارعالی این ستاره درخشان کشور ما ( شیرین جان نظیری)
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com