ariana

ariana

Tuesday, June 23, 2015

پیام افغانهای مقیم فدراسیون روسیه

درمورد موقف جمهوری اسلامی افغانستان با سازمان همکاری شانگهای جلالتماب محترم محمد اشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان!

 
 
با کمال خرسندی ما افغانهای مقیم فدراسیون روسیه اطلاع یافتیم که از جلالتماب شما غرض اشتراک در جلسه سازمان همکاری شانگهای که در ماه جولای در شهر اوفه - روسیه دایر می گردد، دعوت به عمل آمده است. ما باور کامل داریم که تشریف آوری و سهم شما در این نشست از اهمیت خاص برخوردار خواهد بود زیرا کشورما  افغانستان با ایجاد حکومت وحدت ملی تحت زعامت شما، سیاست متحرک  را در عرصه  سیاست خارجی خویش اتخاذ نموده است ، به باور ما این دیدار هم در مورد موقف جمهوری اسلامی افغانستان و جایگاه آن در سازمان همکاری شانگهای جلالتماب شما  تصامیم لازم را اتخاذ خواهند کرد.
محترم رئیس صاحب جمهور:
تجارب ۱۳سال اخیر نشان میدهد که کشور های ناتو و در راس ایالات متحده امریکا پلان ندارند که قوای مسلح افغانستان را در امر مبارزه علیه تروریزم و دهشت افگنی کاملاً تجهیز و اکمال نمایند، اما برعکس برای شورای امنیت سازمان شانگهای مبارزه علیه تروریزم،قاچاق مواد مخدر و دهشت افگنی در منطقه از جمله وظایف اساسی به شمار میرود  و کشور ما که متاسفانه از این ناحیه فوق العاده متاثر است،ضرورت جدی به همکاریهای نظامی واقتصادی این سازمان دارد.                                                                                                                                        محترما!
طوریکه  شما آگاه هستید زمینه و شرایط برای پذیرش و عضویت در سازمان همکاری شانگهای برای کشور ما نسبت به سایر کشور های جهان بیشتر آماده است.زیرا افغانستان  نظر به موقعیت خاص  جیوپلوتیک وتاثیرگذاری مستقیم وضعیت داخلی کشوربالای امنیت وثبات در منطقه توجه این سازمان را به خود معطوف ساخته است چنانچه در دیدار سه کشور قدرتمند جهانی هند، چین و روسیه که عضویت اصلی و ناظر در این سازمان را دارند یکی از موضوعات اساسی مورد بحث آنها وضعیت کنونی در افغانستان وآماده گی آنها برای همکاری با کشور ما بوده است.
ما افغانهای مقیم در فدراسیون روسیه پیشنهاد اخیر دولت جمهوری افغانستان را که توسط جلالتماب صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در کنفرانس بین المللی امنیت و ثبات در منطقه سازمان همکاری شانگهای مبنی بر تغیر عضویت افغانستان از جایگاه ناظر به دائم این سازمان مطرح گردید، تائید و پشتیبانی نموده و از رهبری حکومت وحدت ملی تقاضا می نمائیم تا با در یافت عضویت در سازمان همکاری شانگهای که کشور های با قدرت جهانی و ذیدخل در قضایای افغانستان عضویت آنرا دارند ،فاصله موجوده برای استقرار صلح و تامین ثبات در افغانستان را هر چه کوتا ه تر ساخته و در امر مبارزه علیه تروریزم ،قاچاق مواد مخدر و دهشت افگنی از امکانات این سازمان استفاده اعظمی به عمل آورند.                                                                                                                                                                                                                                                      با استفاده از فرصت یکبار دیگر موفقیت و سر بلندی رهبری حکومت وحدت ملی ج .ا. افغانستان  را از بارگاه ایزد متعال آرزومینمائیم
با عرض حرمت
اتحادیه سراسری افغانهای مقیم فدراسیون روسیه
 
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com