ariana

ariana

Sunday, June 21, 2015

?چرا داعش، زن و مرد دارد

نویسنده: عبدالشهید ثاقب
کسانی که گزارش‌های تلویزیونی را تعقیب می‌کنند، حتماً دیده اند که در تشکیلات داعش، بانوان نیز به عنوان سرباز حضور دارند. شاید یک پرسش این باشد که چرا طالب و القاعده سازمان‌های تک‌جنسیتی و مردانه هستند، اما در سازمان داعش، مردان و زنان هردو حضور دارند؟  

 
هستند، اما در سازمان داعش، مردان و زنان هردو حضور دارند؟ چرا در سازمان طالبان و القاعده تنها مردان عضویت دارند و اما در داعش بانوان نیز؟
من فکر می‌کنم علت این امر را باید در تفاوت نگرش داعش با سایر سازمان‌های افراطی در امر سکس و آمیزش جنسی باید جستجو کرد.
در حالی که وعده دست‌رسی به سکس با حوریان و ارائه خدمات جنسی یکی از بسته‌های تشویقی همه گروه‌های افراطی جهان برای سربازگیری از میان مردم است، اما تنها تفاوتی که داعش با سایر گروه‌ها در این عرصه دارد، تبدیل نسیه به نقد است. طالب و القاعده وعده دستر‌سی به حوریان در آن جهان را می‌دهند. از منظر طالب و القاعده، یک مسلمان تنها حق دوگونه آمیزش جنسی با یک زن را دارد: یک، همبستری با بانوی مشروع و قانونی؛ دو، همبستری با حوریان بهشتی در آن‌جهان. سخت‌گیری‌های طالبان و القاعده در امر آمیزش جنسی این جهانی باعث گردیده است که سازمان‌های این دوگروه، عاری از بانوان بوده و تک‌جنسیتی باشند. اما داعش به خاطر آن‌که در درون قلمرو خلافت اسلامی‌اش برای سربازان خود خدمات جنسی این جهانی را نیز انجام می‌دهد، صفوفش پر از بانوان است.
خدمات جنسی‌ای را که داعش در درون تشکیلات خود برای سربازانش فراهم می‌کند و باعث افزایش بانوان در صفوفش گردیده است، به چند دسته تقسیم می‌شود:
یک: بردگان جنسی
در حالی که بساط برده‌گی و برده‌گیری از بسیار پیش از جهان مدرن برچیده شده است، اما داعش این رسم غیرانسانی و ظالمانه را بار دیگر در قلمرو حاکمیت خود احیاء کرده و از طریق به بردگی‌کشاندن بانوان و دختران ایزدی و حراج آن‌ها در بازار رقه برای سربازان خود خدمات جنسی انجام می‌دهد.
گزارش‌هایی وجود دارد که همین اکنون در شهر رقه، بازارهای خرید و فروش دختران ایزدی آزادانه جریان داشته و حتا گفته می‌شود برخی از آن‌ها در برابر یک پاکت سیگار فروخته می‌شوند. خانم زینب بنغورا، نماینده سازمان ملل در امور خشونت جنسی، که مدت درازی را در اردوگاه آوارگان عراقی و سوری گذرانده است، تأیید می‌کند که داعش در شهر رقه بانوان ایزدی را برهنه کرده و به فروش می‌رسانند.
دو: جهادالنکاح
ارائه خدمات جنسی برای سربازان داعش البته تنها در خرید و فروش آزادانه بردگان جنسی خلاصه نمی‌شود، بل در چارچوب اصل "جهادالنکاح" نیز انجام می‌یابد. "جهادالنکاح" یکی از مفاهیمی است که همزمان با ظهور داعش و سایر گروه‌های افراطی در سوریه وارد ادبیات افراطیت گردید. وقتی گروه‌های افراطی در سوریه و عراق علیه حکومت دست به مخالفت‌های مسلحانه زدند، تعدادی از مفتی‌های سعودی زنان را به پیوستن به صفوف شورشیان و همبستری با آن‌ها تشویق کرده و فتوای جواز این امر را نیز صادر نموده و نامش را گذاشتند "جهادالنکاح". درست به دنبال این فتوا بود که بانوان بی‌شماری از کشورهای مختلف به صف شورشیان پیوستند و در سنگرهای داعش مصروف جهادالنکاح گردیدند. وزیر داخله تونس تأیید می‌کند که حدود ۱۰۰ تن بانوانی که از این کشور به جهادالنکاح پیوسته بودند، هنگام بازگشت به کشور، آثار بیماری‌های گوناگونی ناشی از مقاربت جنسی با افراد متعدد در وجود شان مشهود بود.
سه: نادیده‌گیری بکارت
در حالی که داشتن بکارت در امر ازدواج برای اکثر جوامع اسلامی با اهمیت تلقی می‌گردد، اما در قوانینی که داعش وضع کرده است بکارت هیچ اهمیتی نداشته و فقدان آن نمی‌تواند مانع جدی برای عقد پیوند ازدواج باشد. نگاه منعطف و سهل‌گیرانه داعش به بکارت، باعث گردیده است که بانوان مطلقه و غیرباکره اکثر کشورهای عربی وارد قلمرو خلافت شده و با سربازان این گروه ازدواج بکنند.
ارسالی: میم آریانا
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com