ariana

ariana

Sunday, April 19, 2015

???آقاي داکتراشرف غني چه نفع راازعمرزاخيلوال ميبريد

( استاد صیاح )
« آيا باموجوديت زاخيلوال - صداقت ، شهامت وشجاعت شما داکتراشرف غني زيرسوال نمي رود؟؟؟ مروري خيلي کوتاه برکارنامه زاخيلوال »
حضرت عمرزاخیلوال در ماۀ جون سال ۲۰۰۷ میلادی ۵۰ هزار دالر را به بیرون از کشور انتقال داده است. اما درماه می همین سال برای مصارف خانواده اش ۵ هزاردالرازحساب اش بیرون کرده است.
دوماه بعد از آن درماه جولای سال ۲۰۰۷ یک صد هزاردالررا برای خرید یک خانه به واشنگتن میچول بانک کانادا انتقال داده است، یک ماه بعد درست به همین بانک ۵۰ هزاردالردیگر نیزبخاطرخرید یک خانه دیگر فرستاده است
. اما درماه می سال ۲۰۰۸، ۵۰ هزاردالررا نخست به حساب بانکی اش درچارتربانک و پس ازآن بگونه شتابزده و درهمان روز به حساب بانکی اش دررویال بانک کاناداد انتقال داده است. درماه اکتوبرسال ۲۰۰۸ ، ۷۰ هزار دالر را به خواهرش ملالی زاخیلوال  برای خرید خانه به کانادا فرستاده است.بربنیاد این سند چارتربانک سرانجام درسال ۲۰۰۹،۶ هزار دالر را به حساب بانکی اش دررویال بانک کانادا انتقال داده است. دریک سند دیگری ازستندردچارتربانک که شماره حساب بانکی زاخیلوال درآن است چگونگی حساب های وی را درسال ۲۰۰۶ در این بانک نشان می دهد. درماه اپریل سال ۲۰۰۶، ۷۴۱، ۶ دالر را از دافغانستان بانک به این بانک انتقال داده است که ازدیاد پول دراین حساب بانکی ماهانه ادامه داشته است ،پس ازچهار ماه مقدار پول زاخیلوال در این حساب به بیشتر از ۱۰۹هزار دالر رسید! درهمین حال یک سند دیگری از بانک الفلاح نشان می دهد که بیش از ۲۶۴ هزاردالر به حساب بانکی فضل عمرننگیالی  که شماره حساب بانکی آن است از حساب بانکی زاخیلوال انتقال داده شده است.
بازاين دل ازغمی ديرينه لبريز است
بازميلرزد شاخه های بيد ي سرگردان
بازميريزد فرو برچهره ام باران
بازرنجورم خداوندا پريشانم
بازميبينم که بی تابانه گريانم
بازاين دنيا غم انگيز است
بهاردردهکده ماپاييزاست
ميداني بهارپائيزاست ومرگ شرافتها.
ازخانواده ی کرزی تا معاونانش متهم به فساد اداری بودند، اما تاهنوز کسی در پیوند با فساد اداری محاکمه نشده است.  کرزی با اعضای خانواده ومعاونانش شماری ازبانک ها را تاراج کرده اند اماهیچ یک ازآنان به دادگاه کشیده نشده اند. درهمین حال وی موضع گیری دربرابرارتشا وفساد را دربرابروزیرمالیه قابل توجه می دانند. پس ازافشای حساب های بانکی وزیرمالیه وچگونگی واریزشدن پول های بانکی به حساب وی در چند سال گذشته رییس مجلس سنا موضع گیری اداره مبارزه با فساد اداری را دربرابروزیرمالیه پرسش برانگیز می داند و از کوتاهی شورای ملی در بررسی این دوسیه انتقاد کرده اند. نمایندگان خواهان ارائه ی معلومات درست وشفاف ازسوی حکومت در مورد این پول ها شده بودند: زاخیلوال باید در این مورد به مردم افغانستان پاسخگو مي بود.
بی تفاوتی شورای ملی دربرابر بررسی اتهام اختلاس مالی توسط عمرزاخیلوال وزیرمالیه، انتقاد و نیز پرسشی است که برخی نمایندگان از همکاران شان در خانه ی ملت دارند.  مرحوم عزیزالله لودین رییس اداره ی عالی مبارزه با فساد اداری، چندین تن از اعضای کابینه را متهم به فساد اداری کرده بود.حتی دربرخی از موارد نام آن ها را نیز فاش نموده بودکه کسي به آن توجه نکرد. درطول سيزده سال گذشته ازخود كرزي گرفته تا پائين ترين اقوام آن دربهترين پست هاي دولتي ايفاي وظيفه کرده اما هیچ بازدهی مثبت درقسمت فعالیت های شان نداشته وبرای مردم افغانستان جاي تاسف است. در طول سالهاي گذشته فساد اداری در ادارات دولتي به اوج خود رسيده، اما كسي نيست که جلو متهمین به فساد اداری را بگیرد و برای محاکمه به مراکز عدلی و قضایی معرفی نماید. در تمام موضوعات روز و بخصوص در راستای فساد اداری دست معاونين و وزراي کابینه رئیس جمهور كرزي دخيل بودند .
درطول سيزده سال گدشته تقريبآهمه کمک های خارجي فقط درکيسه ي اطرافیان وکابينه کرزي فرورفت وبا همین پول ها ست که صلاح الدين رباني  ،يونس قانوني ،برادران کرزي وفهيم، رسول سياف ،خانواده مجددي وگيلاني ،رحيم وفاروق وردگ،قاضي قضات ولوي سارنوال، احدي وزاخيلوال ،وزيران ووالايان ، دبل عبدالله وامرالله صالح ، گل آغا شیرزی ووارثين حاجي قدير، اسد الله خالدوبسم الله محمدي، عطامحمد والي بلخ وحاجي نبي وکامگارشريک پيداوپناهش ، انوري وشيخ آصف محسني ،سفيراني وابسطه به حامد کرزي ، رنگين دادفرسپنتا ودیگران یکباره صاحب ملیاردها دالر، شهرک های خصوصی وبلدینگ ها وشرکت های تجارتی گردیدند وهرکدام خودرا قدرت های مستقل درکشورمیدانند وهیچ نیروی قادربه کنترول آنها نیست. همچنان بیشترین پروژه های بازسازی، امنیتی واقتصادی موسسات بین المللی نیز دراختیارهمین هاقراردارد.  اسناد افشای شدهء محرم دیپلماتیک ایالات متحده امریکا نشان می دهد که کرزی از جانب حلقات داخلی خود ضعیف و دربرخی از مواقع بی توجه به نیک و بد خوانده شده است.
به نوشته خبرگزاری رویترز این دید بی اعتمادی داخلی می تواند درتناسب به انتقادهای خارجی مخرب تر باشد.براساس اين گزارش کرزی که درارتباط به وفاداری تیمش حساس می باشد به نظر می رسد ازاین خشمگین خواهد شد که اعضای کابینه اش درمورد کاستی هایش صحبت کرده، یا نگرانی های شان را درمورد اوبا سفارت ایالات متحده امریکا شریک ساخته اند. پي انتشار اسناد ديپلوماتيکي  آمريكا كه در آن حضرت زاخيلوال وزيرماليه، كرزي را به عنوان انساني ضعيف توصيف كرده بود، استعفا داد
عمر زاخيل وال ميگويد، روابط با سفارت آمريكا در كابل به علت اسنادي افشا شده ، تيره شده است.  زاخيل وال طي كنفرانس خبري تصريح كرد، وي هرگز ازواژه ضعيف براي توصيف كرزي، استفاده نكرده و تصريحكرد كه كارل ايكنبري، سفيرسابق آمريكا در افغانستان از نام وي براي تاييد نظرات خوددرباره كرزي سوء استفاده كرده استاين عمل كاملا غير حرفه‌اي، توهين آميزوغير ديپلماتيك است. اين مساله ديگر هيچ اعتمادي بين من و ايكنبري باقي نمي‌گذارد.  در ميان دوصدوپنجاه هزار اسناد ديپلماتيك منتشر شدهآمريكا توسط ويكي ليكس، گزارش شده است كه زاخيل وال خطاب بهايكنبري اظهار كرده بود كه كرزي شديدا مردي ضعيف است كه به حقايق گوش نمي‌دهد.  
وي گفت - من به رئيس جمهور‌گفتم چنانچه كوچكترين ترديدي دارد كه من چنين فكري درمورد اومي‌كنم،‌ در آن صورت با كمال ميل استعفا مي‌دهم، اما كرزي گفت گمان نمي‌كند منچنين حرفي زده باشم وازمن خواست تا درسمت خود باقي بمانم . وي افزود، قطعا اين اتفاق نه تنها به روابط من باسفيرآمريكا بلكه به روابط وي با برخي از وزراي دولت لطمه زده است . زاخيل وال در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه آياسفيرآمريكا و يا مقامات ديگرسفارت بايد استعفا دهند، گفت كه اين به مساله ايكنبريبستگي دارد.
زاخيلوال هم‌چنين دراسناد منتشرشده خطاب به ايكنبري گفته است: كرزي به سرعت تحت تاثير حرف‌هايكساني قرار مي‌گيرد كه نزد وي مي‌آيند تا گزارشي از داستان‌هاي غير قابل باور توطئهعليه وي بدهند.
اداره مبارزه با فساد اداري مي گويد از حامد كرزي اين كشور خواسته كه وظيفه عمر زاخيلوال، وزير ماليه را به حالت تعليق درآورد. عزيزالله لودين، رئيس اين اداره به بي بي سي گفت كه اتهامات گسترده‌اي در مورد فساد و رشوه ستاني در وزارت ماليه افغانستان موجود است كه براي بررسي بي‌طرفانه آن نياز است تا پست  زاخيلوال به حال تعليق درآيد. لودين مي گويد كه اين اتهامات، شامل موارد زياد تخطي، رشوه ستاني و سوءاستفاده مي شود كه در نتيجه آن، ميليونها افغاني ازاين وزارت مفقود شده است. يكي ديگرازگزارشهايي كه به گفته لودين در مورد وزير ماليه بايد بررسي شود، سرازيرشدن حدود يك ميليون دالر به حساب بانكي زاخيلوال است. گفته شد حدود يك ميليون دالر به حساب بانكي شخصي عمر زاخيلوال، وزير ماليه واريز شده است. من فكر مي كنم بايد پرسيده شود و تحقيق شود كه اين پول از كجا آمده، براي چي آمده وكجا فرستاده شده. اين مسايل را بايد بپرسيم. به رئيس جمهور گفتم كه بايد يك هيات از چهار نهاد ترتيب شود تا بعضي ازمسايلي را دروزارت ماليه كه به نظرم خلاف قانون است، بررسي كند و رئيس جمهور هم با اين نظر موافق بود و قرار است بزودي هياتي كار خود را در وزارت ماليه آغاز كنند.
رسانه ها از زاخيلوال در مورد پولي كه به حساب او واريز شده، نقل قول كرده اند كه اين پول، از عوايد شخصي و تجاري او بوده است. با اين حال، رئيس اداره مبارزه با فساد مي گويد كه واريز شدن اين مقدار پول در حساب بانكي يك وزير برحال حكومت، مي تواند سوال برانگيز باشد. يك وزيربايد موقف خود را مشخص كند كه آيا تجارت مي كند؟ كارهاي تحقيقي مي كند و يا وزير ماليه مي باشد. من دراين مسئله تضاد منافع مي بينم كه در قانون جزاي افغانستان ممنوع است. علاوه بروزيرماليه، چهار وزيربرحال ديگر كابينه نيز بايد وظايف شان به حال تعليق درآيد تا تحقيقات در مورد موجوديت فساد در وزارتخانه هايشان به درستي انجام شود. دريکي ديگر از اسناد منتشرشده در ويکي ليکس، عمرزاخيلوال، وزيرماليه را به عنوان «انساني به شدت ضعيف» توصيف کرده که به حقايق گوش نمي سپارد. 
درپي انتشارمكالمات آمريكا كه درآن وزيرماليه ، كرزي را به عنوان انساني ضعيف توصيف كرده بود، استعفا دادعمر زاخيل وال، وزيرماليه اظهاركرد، روابط با سفارت آمريكا دركابل به علت مكالمات افشا شده امريكا، تيره شده است. وي هرگزازواژه ضعيف براي توصيف حامد كرزي استفاده نكرده وتصريح كرد كه كارل ايكنبري، سفيرآمريكا درافغانستان ازنام وي براي تاييد نظرات خوددرباره كرزي سوء استفاده كرده استاين عمل كاملا غيرحرفه‌ ي، توهين آميزوغيرديپلماتيك است. اين مساله ديگر هيچ اعتمادي بين من وايكنبري باقي نمي‌گذارد.  درميان دوصدوپنجاه هزارمكالمه ديپلماتيك منتشرشده آمريكا توسط ويكي ليكس، گزارش شده است كه زاخيل وال درمكالمه خطاب به ايكنبري اظهار كرده بود كه كرزي شديدا مردي ضعيف است كه به حقايق گوش نمي‌دهد.
زاخيلوال را درمورد قرارداد هاي با كمپني كرول انگليسي از بودجه كابل بانك، بازرسي كند كه چرا زاخيلوال بدون توجه به منافع ملي، میليون ها دالر از سرمايه باقي مانده كابل بانك را با كمپني كرول انگليسي بخاطر يك حرف واهي چون ارزيابي جايداد هاي كابل بانك قرارداد كند، در حاليكه اين كار را مي تواند خود شعبات كابل بانك درظرف يك هفته انجام بدهند، پس شما يكبار لیست كمپني كرول را ببنيد كه با اخذ پانزده میليون دالريك گزارش فضيحانه و كاملا غلط از دارايی هاي كابل بانك تهيه نموده و به ادارات مربوطه ارايه كرده است...
به تعداد چهار نفرانگليسي زيرنام كمپني كرول به مدت شش ماه به مبلغ پانزده میليون دالر از بودجه ملي توسط زاخيلوال قرارداد مي گيرند و تعهد مي كنند كه در بدل اين مبلغ هنگفت، تمامي دارايي هاي كابل بانك را بصورت فیزيكي از نزديك بررسي نمايند، اما آيا اين كار صورت گرفت؟ نه، هرگز.
بلكه همان چهار تن انگليس به انگلستان مي روند و ازطريق ايميل به شعبات كابل بانك خواهان اخذ معلومات مي شوند.اينگونه: بطور مثال: شعبه اداري كابل بانك، لیست تمامي جنراتورهاي نمايندگي هاي خويش را در سرتاسر افغانستان همراه با مصارف صورت گرفته هاي بالاي آن از تاريخ ... الي تاريخ ... در طي سه روز به ما روان كنيد، اگر در جريان ارسال گزارش تان تاخير صورت گرفت، موضوع را به وزارت ماليه گذارش مي دهيم، ... درنتيجه همين فشار ها شعبات كابل بانك از ترس وزير ماليه و ادارات ديگر در نتيجه مبادا شكايت كرول، ارقام دور از واقعيت را براي اين كمپني ايميل مي كنند، اين در حالي است كه كمپني خودش متعهد شده است كه بايد خودش از نزديك برود و از صورت موجوديت تمامي داراهاي مربوط كابل بانك چه درمركز و چه در ولايات كشور بررسي نمايد، كه چنين كاري هرگز صورت نمي گيرد و در نتيجه به هميگونه رسوايي، كمپني كرول گزارش شش ماهه خود را كه سر تا پا، ناقص و اشتباه است به ادارات ذيربط تحويل مي دهد و مبلغ پانزده میلیون دالررا از بودجه ملي كشور برداشت مي نمايد...!
لمی زابلی می گوید: وزارت مالیه ادعا کرده که درسال گذشته تمام نیازهای ضروری مردم برطرف شده است.
زلمی زابلی اظهار داشت: وزارت مالیه به سلیقه ی خود بودجه را به کابینه ی فعلی به سرپرست موجود پیشنهاد کرده است و آنها آن را به پارلمان فرستاده اند.
آنها ضرورت اولیه ی اکثریت ولایات را در نظر نگرفته اند. وزیر مالیه در مجلس طوری حرف می زد که به طور مثال در نیمروزهمه آب آشامیدنی دارند و درنورستان شفاخانه های زیادی هست و مردم دیگر نیازی به شفاخانه ندارند و تمام ضرورتها رفع شده است. ما اینها را به رییس جمهور می گوییم، که دو کار غیرقانونی را انجام داد. به وزیر مالیه که فسادش ثابت شده است مدال تقدیر داد و زاخیلوال که در موضوع کابل بانک صد درصد دست دارد، به جای اینکه مجازات شود درحال حاضرهم مشاور ارشد وهم سرپرست وزارت مالیه می باشد. پس ما نتیجه می گیریم که رییس جمهور نمی خواهد افغانستان آباد شود و برپای خود بایستد و به سمت خودکفایی برود. زلمی زابلی عضو مجلس سنا گفت: در مجلس، وزیر مالی دروغ های بسیاری گفت. افغانستان را درسال گذشته خوب و عاری از هرمشکلی تعریف کرد و می گفت ما چنان کار کردیم که سه هزاروششصد سرک منتهی به روستاها را آسفالت نموده ایم. این در حالی است که ما در مجموع این تعداد سرک آسفالت شده نداریم چه برسد به روستاها و دیگر اینکه می گفت ما تمام نیازی که در ولایات بود رفع کردیم و بودجه ای که در سال گذشته داشتیم کفایت کرد، در حالی که می دانیم هیچ وزارتی جز حدود سي درصد بودجه خود را مصرف نکرد.  
وزیر مالیه درمجلس سنا گفته است که ما در مصرف بودجه سال گذشته از لحاظ شفافیت در ردیف چهار و در سطح دنیا در ردیف پنجاه هشت هستیم. این درحالی است که ما دردنیا از لحاظ فساد مالی در ردیف دوم قرار داریم. اکثریت ما در مجلس این گزارش را نپذیرفتیم و باید وزارتخانه هایی که ادعا می کنند که ما افغانستان را گل و گلزار کرده ایم بیایند و گزارش دهند. روزنامه «نیویارک تایمز» به تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۴ در گزارشی از فساد گسترده در بنادرکشور خبر می‌دهد. براساس این گزارش، «با تخمین بسیار محافظه‌کارانه»، سالانه ۵۰۰ میلیون دالر درگمرکات افغانستان چپاول می‌شود و بازرس ویژه امریکا برای بازسازی» (سیگار) نقل می‌کند که «افغانستان نیمی از عواید گمرکی‌اش را در اثر فساد از دست می‌دهد». اما دولت افغانستان از این غارت سرمایه‌ ملی به خوبی آگاه است و اسناد کافی به دست دارد، ولی آن را از دید ملت مخفی ساخته‌است. «حزب همبستگی افغانستان» به اسناد معتبر «اداره عالی مبارزه با فساد اداری» و چندین نهاد دیگر دست یافته‌است که از جزییات چپاول ده‌ها‌ میلیون دالری در گمرک‌های تحت مدیریت عمر زاخیلوال پرده برمی‌دارد.
با آغازکار اشرف غنی او در نخستین روزهای کاراقدام به برخی جابه‌جایی‌ها در حکومت کرد از جمله در نخستین روزها عمر زاخیلوال وزیر مالیه حکومت فاسد کرزی را به عنوان مشاور اقتصادی خود به کار گماشت. زاخیلوال یکی از مهره‌های کلیدی در حکومت کرزی بود که شیریان‌های اصلی منابع مالی و اقتصادی حکومت را در چنگ داشت. در کنار چپاول ده‌ها میلیارد دالر کمک‌های بادآورده از منابع خارجی، مقامات حکومت کرزی از درک عواید داخلی نیز تا توانستند غارت کردند که حسابش برای هیچ‌کس معلوم نیست.بیشتر عواید داخلی افغانستان از ناحیه گمرک‌ها بود که چپاول لجام‌گسیخته در آن جریان دارد. عواید گمرک‌ها از سوی وزارت مالیه جمعاوری می‌شود. اختلاس و سوءاستفاده‌های مالی در گمرک‌ها بارها به بحث‌های داغ رسانه‌ای مبدل شده‌است. حدود دو سال پیش عزیزالله لودین، رییس سابق اداره مبارزه با فساد اداری، در جلسه کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه در مورد میلیاردها افغانی اختلاس در بنادر حیرتان و تورخم گفت اما حکومت دزدپرور و فاسدپرور کرزی اصلا به آن توجهی نکرد و حتا برای زیرزدن آن تلاش صورت گرفت.
سایت رسمی «ولسی جرگه» به تاریخ ٢٣ دلو ١٣٩٠ نوشت: در جلسۀ کمیسیون عدلی و قضائی به ریاست محمد سرور عثمانی فراهی و به اشتراک عزیزالله لودین رئیس ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری.... وی( لودین ) ازمفقود بودن هشتصد و سی و نه میلیون افغانی در گمرک تورخم، سه ملیارد و پنج صد میلیون افغانی در گمرک حیرتان و طلبات شرکت آریانا خبر داد. اما اسناد این فساد و خیانت گسترده در گمرکات افغانستان تا امروز زیر زده شده و بازخواستی نیز از وزیر مالیه و حواریونش در زمینه صورت نگرفت.
باآنکه گزارش «نیویارک تایمز» می‌نویسد که گمرک عمده شمال در چنگ عطامحمد و گمرک سپین بولدک در چنگ جنرال عبدالرزاق قوماندان امنیه قندهار است، اما ما عمدتا آن را سند فساد شخص زاخیلوال می‌دانیم چون اگر او خود در این خیانت ملوث نمی‌بود، هرگز سرمایه ملی به این پیمانه وسیع توسط زیردستانش به یغما نمی‌رفت. این اسناد نتیجه بررسی و تحقیق هیات مشترک اداره امنیت ملی، لوی سارنوالی و ریاست عمومی نظارت و مبارزه علیه فساد از دو بندر حیرتان و تورخم و گمرک‌های بلخ و ننگرهار است که در جریان سال‌های ١٣٨٨ و ١٣٨٩ انجام شده‌است. این تحقیق به درخواست اداره مبارزه علیه فساد اداری و فرمان ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفته‌است. براساس مکتوب شماره (٦٨٣) مورخ ١٦ میزان ١٣٩٠ و مکتوب شماره (٨٠٨) مورخ ٢٣ عقرب ١٣٩٠ ریاست عمومی نظارت و مبارزه با فساد اداری هیات مختلط از نماینده‌های امنیت ملی، لوی سارنوالی تحت ریاست اداره مبارزه با فساد ادری به بندر حیرتان سفر کرده و در جریان تحقیق دریافته که ١٤ شرکت لوژستیکی و انتقالاتی با اسناد جعلی معافیت گمرکی از پرداخت محصول گمرکی و مالیه فرار کرده‌اند. براساس این گزارش اداره گمرک حیرتان زیر نام محصول گمرکی از این شرکت‌ها مقداری پول به دست آورده‌است اما این پول وارد خزانه حکومت نگردیده‌است. مجموع پولی‌ که این شرکت‌ها از مالیات آن فرار کرده‌اند بیش ازهفتاد میلیون دالر ذکر شده‌است. این تحقیق از سوی محمد طاهر شریفی - نماینده اداره عالی مبارزه با فساد اداری، دگروال عبدالوهاب - نماینده امنیت ملی، عبدالوحید حکیمی - نماینده اداره لوی سارنوالی و عبدالباری یوسفی - نماینده اداره عالی مبارزه با فساد اداری انجام شده‌است.
فساد مالی در بنادر ننگرهار و تورخم
براساس مکتوب شماره (٩١٥٧) مورخ ١٧ جدی ١٣٩٠ دارالانشای شورای وزیران هیاتی از چندین ارگان را به گمرک‌های ننگرهار و کابل موظف ساخته تا در مورد محصولات گمرکی و مشخص‌شدن حقایق بررسی‌هایی انجام دهند و گزارش را به ریاست جمهوری ارایه کنند. براساس این گزارش، وزارت مالیه نماینده خود را به حیث عضو هیات تحقیق معرفی نکرده از فرمان ریاست جمهوری سرپیچی کرده‌است. هیات اعزامی حکومت دریافته که هزاران موتر بدون ثبت و راجستر رسمی از این بندر وارد خاک افغانستان و به همین ترتیب از افغانستان بیرون شده‌اند، اما پول اخذشده از درک محصول آن وارد خزانه حکومت نشده‌است. نظر به تحقیق این هیات تغییرات فاحشی در جدول‌ها و کتاب‌های وارده و صادره که فاقد سیستم کمپیوتری بوده مشاهده شده و هزاران وسایط نقلیه طی مراحل گمرکی نگردیده‌اند.
در اسناد گفته‌ می‌شود: از قرار تفاوت ورودی وسایط تورخم و ریاست گمرک ننگرهار جمعا ١٤٦٧٧ فورم T1 وسایط این عمل شان موجب خساره تخمین مبلغ ٨٣٩٢٤٤٧٩٥ افغانی به دولت گردیده است که خود نمایانگر یکنوع توافق بین مسئولین مربوط وقت ریاست گمرک ننگرهار را نشان می‌دهد. نزدیک به هفده میلیون دالر معادل نه‌صد میلیون افغانی فساد مالی در این دو گمرک است که هیات اعزامی دولت به آن دست یافته‌است.
مسوول اصلی اینهمه غارت دارایی‌های عامه در گمرک‌های افغانستان شخص زاخیلوال است. قبلا نیز گزارش‌های فراوانی از ملوث‌بودن او به فساد حتا در نشریات جهانی انعکاس یافته‌است و گزارش‌هایی نیز در رسانه‌ها پخش شد که او نزدیکان و اقاربش را در پست‌های کلیدی وزارت مالیه نصب کرده‌است تا کار غارتگری‌ها به دور از چشم ملت پیش روند. اشرف غنی در حدود یک ماه کارکردش در ریاست جمهوری بیش از صد بار تاکید کرده که با مفسدان و اختلاس‌گران جدی برخورد می‌کند و در کابینه او برای یک چنین اشخاص جایی نخواهد بود. حالا اسناد اختلاس مشاور اقتصادی اشرف غنی روی میز او قرار دارد و مردم نیز در انتظار محاکمه او هستند. فردی که با این همه اتهامات جدی فساد و سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی مواجه می‌باشد وحتا در گندیدگی قضیه کابل ‌بانک نیزباربار نام او منحیث یکی ازعوامل بحران ذکرمی‌شود (که ثابت‌شدن آن خیانت ملی محسوب می‌گردد) هرگزحق ندارد که یک‌ روز منحیث سرپرست وزارت مالیه باقی بماند ودرپست «مشاور اقتصادی رییس‌جمهور» درارگ جا داشته باشد.
بیش از یک‌ونیم ماه حکومت اشرف غنی و عبدالله و نصب چهره‌های ناکام و فاسد گذشته درپست‌های مهم جدید، نشانگرآن است که شعار«مبارزه جدی با فساد اداری» نمایش بيش نيست وعملا مثل گذشته مفسدان وغارتگران کلان نوازش داده شده، فاسدان کم‌زور و درجه چندم زیرپا می‌شوند. ادامه این سیاست خاین‌نوازی، دولت را مثل گذشته قهرمان فساد درجهان نگه خواهد داشت ومردم نگونبخت‌ وفقیرما قربانیان اصلی آن خواهند بود.
زماني مردم متاثيرگرديد که اشرف غني دراولين انتصاب دولت جديدش كساني را انتخاب كرد كه متاسفانه همه در معرض اتهامهايي چون فساد مالي، اختلاس و جنايت هاي جنگي مي باشند و سابقه ي آنها سراسر پر از قتل، دزدي، غارت اموال بيت المال و ... مي باشد درحالي كه اميد آن مي رفت وي برخلاف كرزي شايسته سالاري را جايگزين فردگرايي كند. بعد از اين رييس جمهور جديد، عمر زاخيلوال را به عنوان مشاورعالي اقتصادي خود منصوب نمود.
زاخيلوال طي سالهاي اخير چندين بار از سوي دولت طرد شد ولي دوباره به سفارش سازمانهاي استخباراتي غرب روي كار آمد. تاكنون هيچ كس علت سفرهاي ماهيانه زاخيلوال به كشورهاي اروپايي را نفهميده است. هرچند كه درافشاگري هاي چند وقت قبل واضح شد كه عمرزاخيلوال با دختر ايراني الاصل با تابعيت آمريكا ، رابطه ي پنهاني داشت و اين دختر موظف بود تا ماهيانه جناب وزير صاحب را تخليه اطلاعاتي كند. جالب اينجا است كه با وجود بسياري از اسناد و مدارك و شواهد مستند، وي هرگزاز پست هاي مهم دولتي بركنار نشد، فقط از يك پست به پست ديگر انتقال يافت. از آنجايي كه مورد تاييد قدرتهاي غربي به ويژه آمريكا بود، در دولت كرزي گاه بصورت مستقيم و گاه بصورت غير مستقيم مسوول خزانه و تعيين مخارج دولت بود.
درواقع طي اين چند سال اخير، اين زاخيلوال بود كه تعيين مي كرد به هر وزارتخانه چقدر مخارج بدهد. بارها ديده شد كه وي بدون در نظر داشت مصوبات مجلس و حتي دستور رييس جمهور، بنا به صلاحديد خودش عمل مي كرد و به دليل وابستگي كامل او به سازمان سيا، بسياري توان اعتراض در مقابل او را نداشتند. اين اقدامات خودسرانه وي درحالي ادامه يافته است كه كرزي تا آستانه بركناري وي پيش رفت و حتي تا سه ماه زاخيلوال را به حضور نپذيرفت و مي گفت: نمي خواهد اين شخص فاسد را ببينند ولي درعمل توان بركناري وي را نداشت. به هر حال اينك چندين سال است كه قدرت مالي افغانستان در دستان وي مي باشد و اين زاخيلوال بود كه سلطان پول افغانستان بود نه كرزي. حال اشرف غني چنين شخصي را كه سهيم در بزرگترين اختلاس ها و فسادهاي مالي است به عنوان مشاورعالي اقتصادي خود انتخات كرده است.
سرازیرو ردو بدل شدند میلیون ها دالردرحساب عمرزاخیلوال نمونه ای بارزی از فساد میلیونی میباشد که یکی از وزیرهای مهم در پست حفاظت سرمایه ملی درکابینه سه ونيم میلیون دالر را برداشت کرده است. اسناد انتشاریافته به رسانه ها نشان می دهد که وزیرمالیه یکی ازآلوده ترین افراد کابینه به فساد میباشد. ایشان همزمان منحیث یک وزیر وتجارت پیشه مصروف کار است که در حساب اش میلیون ها افغانی ردوبدل می گردد. این مبلغ که افشا گردیده، مبلغی است که علنی ردو بدل می گردیده وبه یقین دهها معامله دیگر بصورت مخفی انجام می گیرد. یعنی دهها میلیون دیگر بصورت مخفی از طریق دوستان و آشنایان به خارج و یا در داخل سرمایه گذاری می گردد. ازسوی هم براساس اسنادی که بانک الفلاح به رسانه ها ارایه نموده ، درحساب (زاخیلوال) در سال دوهزارهفت تنها پنجا هزاردالر بوده و حال درمدت چند سال فعالیت درکابينه میلونها دالربه حساب اش واریز شده و به همین مقدار دیگرهم از حساب برآمده است. ازطرف دیگراین وزیر مالک چندین باغ وخانه های مجلل درسطح شهرکابل میباشد. این درحالی است که خود وي بر داشتن یک باغ درتایمنی ودو باغ بزرگ درقرغه و پغمان اقرارنموده و گفته که صاحب این مکان ها می باشد واز هزینه یا سرمایه شخصی خویش خریداری نموده است. آیا ایشان از سرمایه پنجا هزاردالری خود که درابتدا به یکی از حساب های بانکی خویش داشته ، قادر به خرید این مکان های بزرگ بوده است. به یقین که چنین نیست!
البته بعید نیست که وی صاحب چندین مکانی دیگردرکشورهای خارجی از جمله اینگلیس ،کانادا،  دوبی بشمول امریکا نباشد واز طریق پول های بزرگی که ازحساب های وزیرمفسد به بیرون ازکشور انتقال یافته خریداری نکرده باشد. ازسوی دیگراداره مبارزه با فساد از دستبرد های بزرگ درقرار دادهای این وزارت نیزسخن گفته ، که هیچ جای شکی وجود ندارد. بنآ نه تنها این وزارت بلکه تمام ارگان های دولتی آلوده به فساد بوده و می باشد. فراروزیرهای کم زور وپنا جستن به کشورهای غربی نمونه ای از این ادعا ها و اتهام ها می باشد.
بیرون کشیدن پول به بیرون وسيله زاخيلوال.
دراین اسناد آمده است که: حضرت عمرزاخیلوال در ماۀ جون سال ۲۰۰۷ میلادی ۵۰ هزار دالر را به بیرون از کشور انتقال داده است. اما درماه می همین سال برای مصارف خانواده اش ۵ هزاردالرازحساب اش بیرون کرده است.
دوماه بعد از آن درماه جولای سال ۲۰۰۷ یک صد هزاردالر را برای خرید یک خانه به واشنگتن میچول بانک کانادا انتقال داده است، یک ماه بعد درست به همین بانک ۵۰ هزاردالردیگر نیزبخاطرخرید یک خانه دیگر فرستاده است. اما درماه می سال ۲۰۰۸، ۵۰ هزار دالر را نخست به حساب بانکی اش درچارتربانک و پس ازآن بگونه شتابزده و در همان روز به حساب بانکی اش دررویال بانک کاناداد انتقال داده است. درماه اکتوبرسال ۲۰۰۸ ، ۷۰ هزار دالر را به خواهرش ملالی زاخیلوال  برای خرید خانه به کانادا فرستاده است.بربنیاد این سند چارتربانک سرانجام درسال ۲۰۰۹،۶ هزار دالر را به حساب بانکی اش دررویال بانک کانادا انتقال داده است. در یک سند دیگری ازستندردچارتربانک که شماره حساب بانکی زاخیلوال درآن است چگونگی حساب های وی را درسال ۲۰۰۶ در این بانک نشان می دهد. این مقام حکومت ، درماه اپریل سال ۲۰۰۶، ۷۴۱، ۶ دالر را ازدافغانستان بانک به این بانک انتقال داده است که ازدیاد پول در این حساب بانکی ماهانه ادامه داشته است که بر بنیاد این سند پس از چهار ماه مقدار پول زاخیلوال در این حساب به بیشتر از ۱۰۹هزار دالر رسید! درهمین حال یک سند دیگری از بانک الفلاح نشان می دهد که بیش از ۲۶۴ هزار دالر به حساب بانکی"فضل عمرننگیالی" که شماره حساب بانکی آن است از حساب بانکی زاخیلوال انتقال داده شده است. « بيشترين بهره ازمنابع خبري وتبصره پيرامون آن بخاطراستناد به حقيقت نويسي وحوادث نگاري ».
 
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com