ariana

ariana

Tuesday, March 17, 2015

سلام بر بهاران

فردیانا -- ظریفه
بر بهاران که تازه نفس از راه رسد
به درخت های کهن سال پار 
به لانه آن دو پرنده عاشق 
به شاخه های خشکیده 

که نفسش بوی شگوفه می دهد

سلامم را برسان 
به بهاران کابل زیبا 
گل مهردسته کنم
به بهاران انار قندهارتا هوای قندوز 
به بهاری که زبلخ و بدخشان تا پکتیا
به بهاران خوست و گردیز تا آمویی زیبا 
به هریرود, فراه تا هرات, زهلمندم,تا به بهار پنجشیر
سلامم را برسان 
آه ! بهار می آید , دلم من هم خوش است
اما ! به اشک کودکی که بهارش
چه سرد مثل دشت خالی بی درخت 
گل عشق مادرش پر پر شده
گل عشق شان همه دودی شدند
مادری در زیر برف ها خشکیده
به بهاری که گردن مادری را 
پدر ش با کارد ظلمت ذبع کرد
یا دخترک دامنش , ناپاکی پدر معتاد 
را پاک کند
این همه دست حوادث 
در دل من هم تیغ می کارد
آه , آنجا هم بهار آید 
اما اشک شان زمین 
دلم را ,
با آب درد ها 
آب یاری کنند 
.............
کودکم گریه نکن 
اشک تو ,گلموره قلبم شدند
در سکوت درد تو ...... مرا 
پیوندیست با یک عشق زصفا
در نگاه ء غمینت ,
گل واژه های امید 
تازهء را جمع کنم 
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com