ariana

ariana

Sunday, March 29, 2015

فرخنده شهید ګلګون کفن

انجنیر فضل احمد افغان
شهادت ظالمانه وننګین فرخنده عزیز صفحه سیاه دیګری درتاریخ مادروطن
زنده یاد فرخنده عزیز و قهرمان که حیات خود را در مبارزه بخاطر نجات خواهران هموطن ازتلسم جادوګران،ملاهان کم سویه بیدانش و زن ستیزان بی علم متکبرقربانی کرد
 نمرده او برای ابد زنده ونام نامی اش الی ابد بحیث یک مبارز راه حق و مدفاع از حقوق حقه زنان رنجدیده و بلاکشیده مادروطن در تاریخ افغانستان عزیز بقلم زرین درج و انشاالله هزاران مادر،خواهر و دختر افغان در داخل و خارج کشور علم آزادی را که فرخنده عزیز که با قربانی جان شرین خود برافروخت سربلند  نګهداشته و آرمانهای فرخنده شهید را برآورده خواهند ساخت.
من و فامیلم برای فرخنده شهید جنت برین و فردوس از بارګاه ایذد متعال آرزو و برای فامیل نجیب و شریفش،همچنان کافه ملت افغان مخصوصآ همه مادران،خواهران ودختران هموطن تسلیت عرض و برای عاملین و مرتکبین جنایت ننګین و شرم آور که باعث شهدات خواهر مظلوم و بیګناه ما فرخنده جان ګردیده اند در این دنیای فانی از دولت خواهان اشد مجازات و در دنیای ابدی از دربار الهی برایشان دوذخ ابدی میخواهم.
زنده باد زنان قهرمان و مبارز راه آزادی و حق
کانادا:۲۹مارچ۲۰۱۵م    
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com