ariana

ariana

Wednesday, March 18, 2015

تیم بایسکل رانی دختران از کابل تا بلخ، رکاب زنان به جشن گل سرخ می روند

مسوولان فدراسیون بایسکل‌رانی کشور اعلام کردند که اعضای تیم ملی، ۴۵۰ کیلومتر فاصله کابل تا بلخ را با بایسکل طی می‌کنند.
 
 
 
آنان اعلام کرده اند که مسابقه بایسکل رانی زیر نام جام "گل سرخ" برگزار شده و در آن ورزشکاران دختر و پسر اشتراک دارند.
ورزشکاران دیروز کابل را ترک کردند و قرار است آنان در سه مرحله این فاصله را رکاب بزنند.
شماری از ورزشکاران گفته اند که این مسابقه برای آماده گی اعضای تیم ملی در مسابقات المپیک ۲۰۱۶ مفید خواهد بود.
در این مسابقه سی و پنج ورزشکار پسر و ده ورزشکار بانو شرکت کرده دارند تا توانایی‌های فزیکی خود به هدف اشتراک در مسابقات بیرون مرزی را بیشتر رشد دهند.
بانوان نیز در کنار پسران نقش خوبی در این رقابت ها خواهند داشت.
 
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com