ariana

ariana

Sunday, February 8, 2015

کیها در عقب پروژه کشور خراسان خویشرا مخفی نموده اند

نوشته کریم پوپل
از مدت چندین سال به این طرف در سایتها ی انترنیتی  رادیوها , تلویزون ها  یوتوب فیس بوک نام از کشوربنام خراسان یاد می گردید. گروه بزرگ ازافغانان بی خبراز نام این پروژه استقبال نموده خویشتن را جز این پروژه وانمود داشته بخود می بالیدند  که  بهتر است نام افغانستان خراسان مانده شود. گروه تخلص , نام فیس بوک و سایت خودرا به این نام مسما نموده اند.  گاه گاهی افرادی از خارج با یک مقدار پول داخل خاک شده شعارهای به نام خراسان گشتاسب  سامانیان   نثار جامعه نموده مردم بیچاره ونادانی را هم در عقب خود می کشانند. زیاده این اشخاص از لندن تشریف آوری نموده  با استفاده از دموکراسی نوجوان ما هموطنان مارا تحریک می کنند. که ما افغان نیستم خراسانی هستیم. بهترین دوستان 30 ساله بالای این مسله باهم نا رفیق شده ازهم جدا شده اند.
گروه دیگر خواب دارند تا در گوشه افغانستان فدرال بنام خراسان سازند.پشتونها را از فدرال خود بکشند .تصور می کنند با ساختن کشور و یا فدرال به نام خراسان باز بخیر راحت زندگی می کنند.  کاروبار میروند . جنگ نخواهد بود انتحاری ترور نخواهد بود. دموکراسی را می آورند . شب تلویزون می بینند روز جمعه میله میروند. 
اما افسوس صد افسوس ! آنها به این باور ندارند که دیگر کشورهای خورد غریب همه دست خوش حوادث سیاسی شده هرگز به صلح دست نمی یابند.هر کشور هرقدر کوچک شود ضیعف شده توسط دیگران بلیعده میشود.   بهترین گزینه  رسیدن به صلح وحدت تمام افغانها است . بلی با وحدت ملی میتوانند با تمام ابر قدرتها جنگیده صلح را نصیب خویش نمایند . نقشه که د اعش ترتیب نموده است مشاهده کنید که خراسان اختراع کی است. از هوشیاری کلمه شریف را هم در کنارش گذاشته اند.
 
طراحان پروژه خراسان
پروژه خراسان از طرف کشورهای عربی بخصوص سعودی  شیخهای عربی  داعش با پشتبانی بعضی  کشورهای  غربی براه انداخته شده است. اخیرا این پروزه را داعش افشا نمود که شما در نقشه دیده میتوانید .. غلامان اصلی این پروژه گروه از تاجکان کشور تاجکستان بنام اتحاد تاجکان  و طالبان ازبک   کشور ازبکستان که بنام (آمو) یاد می گردد  میباشند . این گروه تا اکنون با طالبان  متحد بوده در برابر قوای مسلح ما و ناتو می جنگد. متحدین افغانی این گروه عده از افغانهای بیخبر اند که از ملیتهای مختلف افغانستان میباشد. سوال می کنم به خراسانی ها؟  آیا از داعش توقع صلح را خواهید داشت ؟ جواب را خودتان یافته می توانید. داعش میگوید تا که انسان زنده است باید با کفار مبارزه کند .نه تنها مردم را شب وروز به جنگ دعوت می کند در شهر که زندگی می کنند به خرابه تبدیل میشود. مردم که در تسلط آنها زندگی می کند از برده کرده هم بدتر است. دخترهای محل خرید فروش میشوند. یعنی خراسان که می گفتید در حقیقت برای دشمن تان می ساختید. تا زمانیکه اتحاد شوروی زنده بود. در جهان صلح وجود داشت کنون یک قدرت در جهان است.  همه صلاحیت کشورها  در دست غربی ها  است.
حقیقت معلوم گردید که سالها قبل عربها نام این کشور را خراسان گذاشته بودند که در مخفیگاه تاریخ پنهان بود. این پروژه یک پروژه استعماری عرب بوده میخواهند کشور پاکستان هند افغانستان تاجکستان ازبکستان ترکمنستان  قزاقستان قرغیزستان وایران  را تحت این نام جا داده در کنترول خود نگاه دارند.بلاخره در ساختن خراسان دو گروپ نفع میبرد. اعراب وکشورهای غربی
اعراب میخواهد دوباره امپراطوری خود را درین کشورها مسلط نموده هرکسی که سربلند کند تحت نام شرعیت سر به نیست  نماید . مردم حتی قبر مرده های آنها را باید  بپرستند . نفع غربیها  این است که تمامی مخالفین آنها توسط داعش از بین میرود. یعنی  100 دشمن از بین رفته  یک دشمن باقی می ماند. دوم اینکه بالای ذخایر طبیعی کشورهای آسیا مسلط میشود. این است نظر بنده که شما را از قبل باخبر ساختم که احتیاط کنید در نقشه وطن محبوب تان دست نزنید بی حد دشمن دارید. در افغانستان 16 میلون پشتون است از جمله 22دهزار آن طالب است باقی مخالف طالب . طالب توسط دشمنان بیرونی تان ساخته شده است . اگر طالب نمی بود بالای تان یک دشمن دیگر از ملیت دیگر می ساختند. همیشه به دشمن داخلی فکر نکنید بدشمن خارجی تان فکر کنید.
شما شاد و صحت مند باشید
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com