ariana

ariana

Monday, February 23, 2015

شمارِ مردان واقعی درجهان بسیاراند

آفرین به این مردان / گروهی از مردان ترکیه با پوشیدن دامن‌های کوتاه به خشونت‌های روزافزون علیه زنان در این کشور اعتراض کردند. آن‌ها که در میدان تقسیم استانبول جمع شده بودند، تاکید کردند پوشش زنان به هر شکلی که است، نباید دلیلی برای مزاحمت، خشونت و یا تجاوز علیه آن‌ها باشد
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com