ariana

ariana

Sunday, February 1, 2015

شبکه امید خاتون اعلام موجودیت کرد

حکومت به افزايش نقش زنان در دولت توجه کند
شبکۀ "اميدخاتون" در اولين روز اعلام موجوديت، ضمن انتقاد از کارکردهاى حکومت براى زنان در ١٤ سال گذشته، خواهان معرفى چهار زن به حیث نامزد وزير گرديد.

شبکه امید خاتون فریادش عدالت خواهی و توازون است و هدف اش ایجاد بستر رشد و ترقی برای زنان افغانستان در راستای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و ورزشی می باشد.
شبکه امید خاتون قصد دارد تمام توانمندی های زنان افغانستان را در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به تصویر بکشاند و به عنوان عضوی از خانواده جامعه مدنی با تکیه بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی و ملی با در نظر داشت مولفه های قوانین افغانستان تاکید بر وحدت ملی و دفاع از منافع ملی دارد.
در همین حال فاطمه نعیمی رییس شبکه امید خاتون می گوید که زنان افغانستان در سال های گذشته، با مشکلات عمده رو برو بودند، اشتراک زنان در صلح و ثبات کمک می کند، خصوصآ در عرصه سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و پیشرفت کشور نیاز به اشتراک زنان در تمام عرصه ها دارد.
وی افزود: شبکه امید خاتون به منظور ایجاد زمینه رشد برای زنان در عرصه سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و ترقی کشور اعلان موجودیت کرده و خواهان یک کشور عاری از تعصبات و تبعیض می باشد.
بانو نعیمی تصریح کرد که باید جهت پیشرفت زنان، با ولایات هماهنگی ایجاد شود تا یک کشور خوب و با ثبات داشته باشیم.
از سوی هم حبیبه سرابی والی پیشین بامیان که در این مراسم سخنرانی می کرد، گفت: "امروز ما شاهد حضور زنان در عرصه های گوناگون در کشور هستیم. باید میان زنان و مردان هماهنگی وجو داشته باشد افهام تفهیم شود".
وی با بیان اینکه ایجاد شبکه امید خاتون می تواند در راستای رشد بانوان در عرصه های گوناگون موثر واقع گردد، گفت: "ایجاد این شبکه برای حقوق زنان و برای کسانی که در ولایات زندگی دارند، باید در نظر گرفته شود. 216 میلیون دالر که برای ظرفیت سازی زنان اختصاص داده شده، باید ولایات در نظر گرفته شود و نظارت دقیق می تواند از طرف پارلمان و حکومت تمام زنان از آن مستفید شوند".
غلام حسین ناصری، عضو مجلس نمایندگان نیز که در این مراسم سخنرانی می کرد، گفت: "216 میلیون دالر که برای ظرفیت سازی اختصاص داده شده باید در ولایات متمرکز شود، زیرا ولایات نیازمند است".
وی گفت: "رقابت های غلط که بین خود زنان موجود است مانع پیشرفت زنان می شود و این رقابت های غلط است که زنان به حقوق خود دست پیدا نمی کنند و عدم پیشرفت زنان هم این مورد است".
گفتنی است که شبکه امید خاتون در سال 1393 با گردهم آمدن 45 موسسه، نهاد ها انجمن ها و شرکت های هم فکر و هم هدف که در راستای زنان فعالیت داشتند، به منظور خدمت موثر و سازنده برای تمام زنان افغانستان پا به عرصه وجود گذاشت.
 
 
 
 
 
 This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com