ariana

ariana

Wednesday, November 19, 2014

برشنا، دختریکه چندی قبل قربانی تجاوز جنسی قرار گرفت، مورد هیچگونه تهدید از جانب خانواده اش قرار ندارد

بنابر هدایت محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، جلسه ای پس از ظهر امروز برای وضاحت بیشتر و پیگیری قضیه تجاوز جنسی که چندی قبل بالای یک دختر خردسال بنام برشنا در ولایت قندوز صورت گرفته بود، در ارگ دایر گردید.

در این جلسه که برشنا، خانواده اش و نماینده های وزارت های خارجه، امور زنان و مسئول بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل نیز حضور داشتند، عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رئیس جمهور افغانستان در مورد گزارشاتی که گویا این دختر خردسال مورد تهدید خانواده اش قرار دارد، با پدر و مامای این کودک صحبت کرده و خواهان وضاحت گردید.
پدر و مامای برشنا گزارشات مبنی بر موجودیت هرگونه  تهدید خانواده علیه برشنا را کاملاً بی اساس خوانده و تاکید کردند که کودک ما قربانی این عمل زشت بوده و از همان ابتدا ما در صدد حفاظت از جان وی بودیم. آنها این شایعات را کار استفاده جویان و فرصت طلبانی خواندند که بنام عدالت خواهی میخواهند از این قضیه به نفع شخصی خود استفاده کنند.
خانواده قربانی همچنان خواهان شدیدترین مجازات به شخص متجاوز شدند و گفتند که " ما برای همه گان در افغانستان و جامعه جهانی اطمینان میدهیم که نه تنها برشنا نزد ما مصئون است، بلکه وی را از آسیب دیگران و استفاده جویان نیز در امان نگهداشته ایم."
قابل ذکر است که شخص ایکه دست به این عمل زشت زده بود از سوی محکمه در ولایت قندوز به
۲۰ سال زندان محکوم شده است.
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.