ariana

ariana

Tuesday, September 9, 2014

پیام تسلیت

پیام تسلیت سابق اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان ازایالت برتیش کلمبیا کانادا به مناسبت بانوی جهان تاب شاد روان دوکتوراناهیتا (راتب زاد):
با آه عمیقی که سر از روزن گردون می کشد آکهی یافتیم که یگانه مادر گرامی و با نوی با نام و نشان ،مبارز، تهداب گذار و شالوده ریز سازمان دموکراتیک زنان؛ شخصیت جذاب ، ستاره ی  پردرخشش جهان تفکر نو که از آسمان زندگی ما سر به  گریبان خاک فرو برده است.
زن دلسوز ، مهربان در عرصه ی زندگی و سیاست مدار پخته کار و مدبرکم نظبر بود...از افق دید ظاهری ما بیرون رفت و در حقیقت زنده ی جاودانه است و با تفکر همیشه در جهان ما قابل رویت اند. و راه های پر افتخار انرا زنان با احساس میهن ،روشنفکران آگاه و جامعه ی روشنگر تعقیب می کنند .
"هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است در جریده ی عالم دوام ما"
ما فرزندان این زن گرامی با نام و افتخار افرین، در حالیکه تاثرات ژرفهای عمیق قلب خود را ابراز میداریم،روانش را شاد و برای خانواده و فرزندان معنوی ان رفقا و دوستان اوشان تسلیت عرض میداریم شکیبا باشید.
مولانا کبیر (فرخاری) به نمایندگی از رفقا    
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.