ariana

ariana

Thursday, September 18, 2014

پیام تسلیت و غمشریکی به خانواده ی امان (معاشر)

ازلابلای جراید،رسانه های خبری و صفحات تلویزون ها دانستیم که در خانواده ی محترم امان (معاشر) خبرنگار آزاد، حادثه ی غم انگیزی رخ داده است.که اثرات ژرف آن قلب با احساس هر انسان را سخت می آزارد ." ساعت ده بجه روز  دهم سپتمبر دو جلاد آدمخور داخل منزل اجمل معاشر گردیده  
 
 
 
طفل دوساله و هنوز از شیر مادر جدا نشده بود،با دستان کثیف خویش در قدیفه یی  پیچ داده و با دو دست در نزد مادرش که خانم 20 ساله و آبستن است به این طرف و انطرف دیوار با نهایت قصاوت و بی آزرمی می کوبد. برای آنکه هستی و دارایی خانه را ببرد، و جاهای ثروت بزرگ و زیورات شانرا نشان بدهد،پیش روی مادرش آنرا با سیم بسته و حلق آنرا با  کاردی که از آشپزخانه بدست  آورده است  می برد. سپس خود دختر نازنین 20 ساله ی نو عروس را با سیم برق دست و پایش را بسته و هر طرف و در هر خانه به زمین می کشد و دارو مدارش را می بردارد و بعد انرا با ضربات چاقو به قتل می رسانند.)این حاثه که سیلاب غم  در فامیل محترم امان (معاشر) و مردم ولایت سمنگان جاری ساخته، درین غم و اندوه خود را شریک میدانیم و اعمال کثیف و قاتلان حرفه وی را که  دزدی و آدمکشی را پیشه ی خود ساخته اند و دولت ضعیف و ناتوان که به گرفتن جلو این جانیان قادر نیست چندین حادثه دیگر انجام گرفته است ، محکوم می کنیم و آرزو می بریم به اشدی مجازات محکوم گردند.
حادثه ی پغمان و ولایت سمنگان همرنگ و بایک وتیره اند.در حادثه پغمان تا حال دو محکمه به اشد مجازات محکوم کرده اندو در حادثه غم انگیز و دلخراش ولایت سمنگان نیز همین گونه باید باشد. اگراین مجرمین خون ریز و آدمکش به صورت عادی حلق آویز شوند شاید  یک ده دقیقه احساس رنج نمایند و اگر به شکل که عبدالخالق شهید بدست جلادان شاهی و بابای ملت صورت گرفت و هر عضو بدن آن بریده و تیل داغ میگردید که خون جاری نشود و علی الفور نمیرد و ممکن این عمل شنیع یک ماه را در بر گرفته باشد که بد ترین شیوه مجازات است و یا شیوه که وزیر گل محمد خان در سر پل انجام داد و مردم آنجا را به جوقه ی آتش بست و زنده سوختاندانجام گیرد.تا اینکه یک پند باشد به مجرمین بعدی.
مولانا کبیر (فرخاری) کانادا.
اقرار قاتلین به جرم شان
 
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.