ariana

ariana

Monday, September 22, 2014

سند رفتن ملت افغان به دوزخ امضاء شد


<[انجنیر فضل احمد افغان
   
امروز که تاریخ ۲۱ سپتمبر ۲۰۱۴م است اشرف غنی احمد زی و عبدالله عبدالله در حضور سفیر اضلاع متحده امریکا و نماینده سازمان ملل متحد در کابل با امضاء توافقنامه شرم آور و ننګین تحت عنوان ایجاد وحدت ملی که من آنرا قبلآ در مقاله

 
 
خود تحت عنوان "غلط غلط از بن الی کابل غلط" افتراق ملی نامیده ام بنیاد و اساس بګور سپردن دیموکراسی،آزادی و مدنیت را که هنوز از ګهوره سر بلند نکرده بود اساس ګذاری نمودند ما در چهره های مظلومانه دو خانم با عزت افغان که به دوطرف میز نشته اند می بینیم که از آینده خطرناک برای مادروطن شان و خاصتآ حقوق زنان در افغانستان جدی نګرانی دارند و میدانند که با امضاء این مؤافقتنامه ننګین یکبار دیګر صلاحیت بی حد و حصر را به جنایتکاران که قلب مادروطن را به خاک و خون کشانیده و بیش از ۶۵۰۰۰زن،مرد و طفل بیګناه و مظلوم بیدفاع را شهید و کابل زیبا را به ویرانه تبدیل نموده بودند سپرد.
هم میهنان عزیز میخواهم بسیار مختصر بعرض شما برسانم که به اساس این توافقنامه ننګین و شرم آور آپازیسیون از جنګسالاران و خائینان ملی که دستانشان الی آرنجها به خون ملت افغان سرخ و بانکهایشان از دارائی های چور،چپاول،غارتګریها و پولهای داده شده خارجیها پر است تشکیل و مطابق هدایات بادران خارجی شان توسط نماینده ګان خود نه تنها در ولسی جرګه،مشرانو جرګه و قوه قضایه موانع عدیده را برای اشرف غنی رئیس جمهور نام نهاد ایجاد بلکه افغانستان را برای ملت مظلوم و ستمدیده افغان که با عالم آرزوها برای تمثیل دیموکراسی، آینده درخشان افغانستان آزاد  ومستقل  در پای صندوقهای رای رفته بودند با سند امضاء شده  فوق الذکر دوزخ  خواهند ساخت و بخاطر داشته باشید که همین آپوزیسیون بعد از دوسال  لویه جرګه را که اکثریت اعضای آن از طرف آنها تعین و نمایندګی خواهند  کرد نظام فدرالی را که آرزوی دیرینی دشمنان افغانستان واحد و یکپارچه است منظور و خداناخواسته با ایجاد جنګهای داخلی مادروطن عزیز ما را طبق میل شان پارچه پارچه خواهند نمود.
خداوند نګهبان ملت غیور افغان و افغانستان یک پارچه متحد باشد.                 کانادا:۲۱سپتمبر ۲۰۱۴م
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.