ariana

ariana

Tuesday, August 19, 2014

عمــر توافقــنامــه حکــومــت وحــدت ملــی

عمــر توافقــنامــه حکــومــت وحــدت ملــی
توافقــنامه حکــومت وحــدت ملــی با غــیرت افغــانی کــرزی عمــری درازی نخــواهــد داشــت!
 
اگر نگاهی به سیزده سال قبل افغانستان بیاندازیم که ملت افغان بعد از سقوط حکومت وحشت و دهشت طالبانی لویه جرگه بزرگی تشکیل داده و محترم حامد کرزی را به پاس فداکاری های او در بیرون راندن ملا عمر و لشکر طالبان وحشی از وطن به زعمامت این کشور برگزیده و کلاه قره قلی و چپن سبز رنگ چاپ اندازی را به او پوشانیدند
از همان روز های اول حکومت جلالتماب کرزی به ملت افغان گوشزد می کرد که امریکای جهانخوار در صدد سو استفاده از موقعیت مهم جغرافیایی وطن ماست و کوشش دارد به هر بهانه ای ممکن برایش درینجا جای پای باز کند تا بتواند کشور های منطقه منجمله چین و ایران را تحت نظارت خویش داشته باشد
 
اما روح بزرگ این آزاد مرد میهن و فرزند صدیق وطن به هیچ قیمتی راضی نبود که به فشار های روانی و اقتصادی امریکا تن در دهد و درین باب در یک سخنرانی از ملت شریف افغان خواست که به شکم هایشان سنگ ببندند و علف بخورند ولی حلقه غلامی امریکا رابگوش نکنند
اما امریکای جهانخوار هم به هیچ وجهه از سر ملت ما و خصوصا زعیم ملی ما دست بر نداشته و با توطئه های مختلفی کوشش بخرچ داد تا او را از سر راه پلان های شیطانی اش بردارد
زعیم ملی که به خواست صریح ملت برای مادام العمر به زعامت این کشور برگزیده شده بود با بهانه طلبی های امریکا باید در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک می ورزید تا امریکا بمی توانست بدین طریق او را از سر راهش بردارد اما ملت نجیب افغاان باز هم پلان های شیطانی امریکا را نقش بر آب کرده و دو بار پشت سر هم جلالتماب کرزی را به زعامت شان برگزیدند
 
ولی امریکا ازین پلان شیطانی دست بردار نبوده و خواهان امضای قرار داد امنیتی با محترم  کرزی گردید که جلالتماب ایشان شدیدا آن را رد کرده و خلاف عرف ملی و غیرت افغانی خواند و به صراحت گفت ملت ما حاضر است از گرسنگی بمیرد ولی تن به خواست های نامشروع امریکا ندهد و من حاضرم از پست ریاست جمهوری کنار بروم اما این معاهده ننگین را امضا نخواهم کرد
این بود که امریکا بار دیگر پای انتخابات را به میان آورده و جلالتماب کرزی را از حق مسلم شان که زعامت دایم العمر این ملت بود به نا حق محروم ساخت و ملت افغان را بی پدر و دربدر ساخت و حالا بعد از گذشت شش ماه هنوز که هنوز است نتایج انتخابات معلوم نیست و تا حال دو  بار وزیر خارجه امریکا برای میانجی گری و ریش سفیدی میان کاندیدان ریاست جمهوری به کابل آمده و بالاخره انها را با ایجاد یک شرکت سهامی بنام حکومت وحدت ملی قناعت داده است
 
طبیعیست که جلالتماب کرزی با تشکیل این شرکت سهامی به سرپرستی امریکا شدیدا مخالف است و آن را لکه ننگی بر دامان ملت بزرگ افغان تلقی کرده و با هر وسیله ممکنه برای پاک کردن آن از دامان ملت تلاش به خرچ میدهد
 
با تقديم حــــــــــــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.