ariana

ariana

Sunday, August 24, 2014

جميله بياض: گراف جرايم جنايى را پايين آورده ام

کابل (پژواک،٢سنبله ٩٣): يگانه زنى که به حيث آمر حوزۀ امنيتى در شهر کابل کار مى کند، مى گويد که شب هنگام در کوچه- پسکوچه هاى شهر گزمه نموده و گراف جرايم جنايى را پايين آورده است.
 
 
وى، مل پاسوال جميله بياض نام دارد که از هفت ماه بدينسو به حيث آمرحوزه اول امنيتى شهر کابل تقرر يافته است.
اين افسر پوليس، صنف دوازدهم را در ليسۀ سوريا به پايان رسانده و درپوهنځى انجنيرى پوهنتون کابل راه یافت؛ اما نظر به علاقه اى که به مسلک و يونيفورم پوليس داشت، شامل اکادمى پوليس گرديده و  ٣٣ سال قبل، از اکادمى پوليس به سويۀ ليسانس به درجه دوم څارن فارغ شده است.
خانم بياض در مصاحبه با آژانس خبرى پژواک گفت که همه روزه ساعت ٧ صبح، از خانه به دفتر کارش رفته و ساعت ٨ شب به خانه بر مى گردد و در جريان شب، براى تامين امنيت مردم در کوچه پسکوچه هاى شهر گزمه نموده و وضعيت را کنترول مى کند.
آمر حوزۀ اول امنيتى افزود که حوزۀ اول، يک ساحۀ مزدحم بوده و جمعيت آن به ١٩٥ هزار تن مى رسد و يک ميليون تن درين منطقه کار و بار تجارتى دارند.
وى افزود: "وقتى از خانه مى برآيم، نخست از پوسته هاى امنيتى که مربوط حوزه اول امنيتى است، بازديد مى کنم. سپس به دفتر آمده، گزارشاتى را که شب چه اتفاقات افتاده مرور نموده و در مورد پلان هايى که براى پرسونل لازم است هدايت مى دهم."
خانم بياض علاوه کرد که درطول هفته، جلساتى با کارکنان جنايى، کارمندان امنيتى و آمرين شعبات  داشته  و همه روزه  مراجعين  را ملاقات نموده و پس از سمع مشکلات آنان، به آن رسيدگى مى کند.
اين افسر زن گفت که قبل از وى، مردم از رويدادهاى قتل و سرقت در مربوط حوزۀ اول نگران بودند؛ اما حالا گراف جرايم جنايى ٢٠ درصد  پايين آمده است.
وى افزود که دو هفته قبل، به همکارى مردم يک قاتل مظنون را با  گروپ آن گرفتار نمودند که پس از تحقيقات، به قوماندانى امنيه کابل سپرده شد.
آمر حوزۀ اول افزود که سرقت وسايط و نمبرپليت ها نيز از مشکلات ديگرى در برابر مردم بوده که دو هفته قبل، تعدادى از سارقين با ده ها پليت بازداشت گرديد و اکنون سرقت هاى مسلحانه هيچ وجود ندارد و امنيت به طور کلى تامين است.
خانم بياض در رابطه با افراد بى بندوبار و ولگرد گفت که چنين افراد، در هر منطقۀ شهر وجود دارد، پوليس اقدامات خود را انجام داده، يکتعداد آنها را بازداشت نموده و اگر در سنين خُرد باشند؛ پس از نصيحت کردن، فاميل هاى شانرا خواسته آنها را تسليم  خانواده ها مى کنند.
اما وى تصريح کرد که دوسيۀ يکتعداد ديگرى را که کارد، بکس پنجه و ديگر آلات جارحه با خود داشته و مرتکب جرم مى شوند، به رياست تحقيقات قوماندانى امنيه محول مى نمايند.
اين يگانه زن آمر حوزۀ امنيتى، علت عمدۀ موفقيت در امور را، همکارى مردم با پوليس خواند.  
عبدالفاروق دکاندار مندوى با اظهار خوشى از آمر حوزه اول گفت که اين خانم، فعاليت بسيار جدى ميکند و از روزى که آمده امنيت تامين است.
وى که دکان بزازى دارد، گفت که در گذشته، دکانها از طرف شب سرقت مى شد و اين، ضعف پوليس حوزه را نشان مى داد؛ اما حالا دکانداران به آرامى به کار و بار خود بدون هيچگونه مشکل ادامه ميدهند.
امرالله که دکان سيمسارى دارد، نيز گفت: "وضعيت در اينجه از وخت کده بسيار خوب شده، در چند وخت پيش که آمر حوزه کس ديگه بود، ماره اصلاً ده کارو بار نمى ماند؛ حالا ما بسيار راحت کار مى کنيم."
وى ادعا کرد که قبلاً برخى پوليس هاى حوزه از آنها پول مى گرفتند و اگر پول نمى دادند، اذيت مىشدند.
کراچيرانان نيز وضعيت را نسبت به گذشته بهتر مى دانند.
فرهاد يکى از کراچيرانان  که در کنار درياى کابل به فروش شامپو، صابون، برس موى و برس دندان مصروف است، گفت: ((يک وخت ده اينجه پشه پر نمى زد، يک خس که پيشت مى بود، پوليس ميگرفت و ده دريا مى انداخت.))
وى افزود که حالا پوليس کسى را اذيت نمى کند و صرف برخى اوقات، بخاطر محلوظات امنيتى نمى گذارد که دستفروشان دريکجا تجمع کنند و اکنون تعداد کراچيرانان نيز بيشتر شده و به کاروبار خود ادامه مى دهند.
مل پاسوال جميله بياض، بهترين خاطره اش را در گرفتن رتبۀ جنرالى و آنرا يگانه آرزو در زندگى اش دانسته، خطاب به خواهرانى که ميخواهند به صفوف پوليس بپيوندند، گفت که وى را که در يک پست بسيار حساس، شب و روز کار مى کند، الگو قرارداده و با اطمينان خاطر به پوليس بپيوندند.
آمر حوزۀ اول امنيتى، از طبقۀ اناث خواست که با دانش مسلکى وارد پروسه کار شوند؛ زيرا وزارت داخله تصميم گرفته که بايد ١٠ هزار زن در صفوف پوليس بپيوندد؛ حال آنکه فعلاً دو هزار زن در مرکز و ولايات در صفوف پوليس وجود دارد که خيلى اندک است.
وى از سفرهاى کارى به امريکا، مصر، سايبريا، ماليزيا و در اين اواخر شرکت در کنفرانس پوليس اناث در اسلام آباد پاکستان نيز ياد کرد و افزود که براى خواهران خيلى تسهيلات فراهم  شده، فعلاً هرگاه فارغين صنوف ١٢ و يا فارغين صنف ١٤ به صفوف پوليس بپيوندند، براى شان بورسهاى اعزام به  ترکيه داده ميشود که از آنجا به حيث پوليس هاى خيلى با دانش و مسلکى برگشته و دوشادوش برادران خود مصدر خدمت به ملت خود شوند.
اين يگانه زن آمر حوزۀ پوليس در رابطه با پوليس زن گفت: "هر چند خودم با مردم مشکل ندارم و هموطنان عزيز نسبت به من ديدگاه خوشبينانه دارند؛ اما درباره پوليس زن، ديدگاه هاى مختلف وجود دارد و ايجاب مى کند که مردم از طريق رسانه ها و ملا امامان، ذهنيت سازى شوند."
وى دليل نا امنى ها در کشور را در به تعويق افتادن نتيجه انتخابات خوانده گفت که هرگاه اين مشکل به زودى حل نشود، بحران ها از هر نگاه بيشتر دامنگير ملت خواهد شد.
مل پاسوال بياض، در مورد پلان هاى آينده اش گفت: "يکى از پلان هاى وسيع من، از بين بردن فسادادارى است که بايد در اين حوزه ريشه کن شود؛ در مرحلۀ بعدى تصميم دارم که برخورد نيک را به پوليس، آموزش داده، پوليس حوزه را به پوليس مردمى مبدل ساخته و در پهلوى آن، ظرفيت آنها را ارتقا ببخشم."
آمر حوزۀ اول امنيتى افزود: "هرانسان در ابتدا يک هدف مشخص مى داشته باشد؛ زمانيکه در مکتب بودم، هدفى داشتم که ميخواستم پوليس شوم؛ رفتم به اکادمى پوليس، در همان حالت درک ميکردم که پوليس بودن يک وظيفۀ مغلق و پيچيده است. پدرم هم يک افسر بود؛ چون علاقه داشتم، با قبول مشکلات اين مسلک را برگزيدم."
اين افسر که ٥١ بهار زندگى را پشت سر گذاشته، سه پسر و دو دختر دارد که همۀ شان بزرگ شده و داراى  هدفى اند؛ اما يک دخترش مى خواهد بر گام هاى مادرش قدم گذاشته، پوليس يا څارنوال شود.
وى گفت که در پهلوى اينکه يک مادر است، در انجام  مکلفيت  هاى خانوادگى و وظيفوى خود را موفق احساس کرده و اولين کسى که وى درين عرصه حمايت نموده و مى کند، شوهرش است.
گفتنى است که آمر حوزۀ اول امنيتى شهر کابل، در گذشته دردفتر تحقيقات قوماندانى امنيه، در بخش پوليس سرحدى مبارزه با قاچاق موادمخدر درميدان هوايى بين المللى کابل، دو مرتبه براى پنج ـ پنج سال در دفتر جنايى قوماندانى امنيه و ١٠ سال ديگر در معينيت مبارزه با موادمخدر در بخش اختصاصى (سى جى تى اف) که ترکيبى از څارنوالان، قضات و پوليس  بود، نيز کار نموده است. 
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.