ariana

ariana

Wednesday, December 4, 2013

:تجاوزوحشیانه با وعده آیس کریم

به گزارش عصر امروز، به نقل از اسوشیتدپرس بر اساس مدارک و شواهد به دست آمده ای تی آرون لوکاس 32 ساله  متهم به ربودن دختر جوان ۱۱ساله وتجاوزوحشیانه شده است

بر اساس تصاویر به دست آمده از دوربین‌های امنیتی که در نزدیکی پایگاه نظامی آنان در شهرستان ال پاسو واقع در کلرادو وجود دارد، این مرد شیطان صفت دختر ۱۱ ساله را پس از تعقیب مورد سوءاستفاده جنسی قرار داده است.
آرون لوکاس ستوان یکم پیاده نظام پیشتر موفق به دریافت نشان شجاعت در جنگ افغانستان از مافوق ارشد خود شده بود. این دو برادر دوقلو با جرایم مشابه در تگزاس و آلا باما تحت تعقیب هستند.
در دادگاهی نظامی که با حضور پدر قربانی برگزار شد هر دو برادر اتهامات وارده را رد کردند.
دادگاه اول در رابطه با پرونده آرون لوکاس برگزار شد و در جلسه دوم در همین دادگاه نظامی جرایم جنسی هر دو برادر ( برایان و آرون لوکاس) بررسی شد.
به گزارش خبرنگار این خبرگزاری آرون لوکاس قربانیان خود که در رده سنی شش تا
۱۰
سال بودند را از روستایی نزدیک این پایگاه نظامی در کلرادو می ربود و پس از فریفتن قربانیان خود آنان را مورد تجاوز جنسی قرار می‌داده است.
برخی از مسئولین این قرار گاه وی را در حال ترددهای بی دلیل در این روستا هنگام عبور مشاهده کرده بودند. با وجود وکلای آرون وبرایان هر دو در بازداشت نظامی به سر می‌برند.
آرون لوکاس با دادن وعده های پول و بستنی قربانی خود را می‌فریفت.
بریان لوکاس برادر وی به جرم سکوت در برابر اعمال وحشیانه برادر خود و سرپوش گذاشتن بر روی آن به عنوان شریک و همدست وی دستگیر و بازداشت شده است و به پرداخت غرامت
۲۰۰/۱ دلار محکوم شده است و تا هفته آینده به زندان نظامی آلپ پاسو فرستاده خواهند شد.