ariana

ariana

Friday, November 22, 2013

پیروزی تیم فوتبال فرانسه؛ نمایش عریان یک مجری زن

یک گوینده زن در یکی از شبکه های تلویزیونی در فرانسه وعده نموده بود که اگر تیم فرانسه در مقابل تیم فوتبال اکراین به پیروزی برسد و به جام جهانی راه پیدا کند، وی یک نمایش بدون لباس به بینندگان تلویزیون اجرا خواهد کرد

 
 
 
 
پس از این که تیم فوتبال فرانسه ۳-۰ اکراین را شکست داد و به پیروزی رسید، این مجری زن باید به وعده اش وفا می کرد.
وی برای اجرای این نمایش، دوربین تلویزیون را در فاصله ی دور طوری نصب کرده بود که بدنش به درستی قابل دید نبود و ۲۷ مرتبه اطراف یک باغ سرسبز را در شهر پاریس بدون لباس دور زد.
به نقل از خبرگزاری های فرانسوی، این مجری توانست با این کارش هم به وعده اش وفا کند و هم به قول خودش به عزتش پابرجا بماند.