ariana

ariana

Wednesday, October 16, 2013

النور کاتن ۲۸ساله برنده جایزه ۵۰ هزارپوندی بوکر ۲۰۱۳ شد

رمان هشتصد صفحه ای 'پرفروغ ها' نوشته النور کاتن برنده جایزه بوکر شد. دیگر آثار نامزد این جایزه فصل برداشت (جیم کریس)، زمین پست (جومپا لاهیری)، نام های تازه ای لازم داریم (نوویولت بولاوایو)، قصه حال (روث اوزکی)، و عهد مریم (کالوم توبین) بودند.

جایزه ادبی من بوکر
جایزهٔ ادبی مَن بوکر، که به نام جایزهٔ بوکر هم شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین جوایزادبی دنیاست که هر سال به بهترین رمان جدید انگلیسی‌زبان که نوشتهٔ شهروندان کشورهای همسود بریتانیا، جمهوری ایرلند یا زیمباوی ، باشد، اهدامی‌شود. نام برندهٔ این جایزه به طور وسیعی در مطبوعات آورده می‌شود و بنابراین بردن جایزهٔ بوکر تاثیر فراوانی در فروش کتاب می‌گذارد.
در سال ۲۰۰۵، جایزهٔ دیگری که هر نویسندهٔ زنده‌ای از هرجای جهان واجد شرایط گرفتن آن است، با نام جایزه بین المللی بوکر معرفی شد. نسخهٔ روسی این جایزه با نام جایزه بوکرروسی در سال ۱۹۹۲ آغاز شد.