ariana

ariana

Thursday, October 24, 2013

واژه ی لوی جرگه را قبول ندارم ونام اورا جرگه ی مشورتی میگذارم


حامد کرزی رییس جمهور باید مساله بی سوادی و فقر مردم را مورد بررسی قرار دهد. طالبان در لوی جرگه اشتراک نخواهند کرد زیرا قانون اساسی افغانستان را قبول ندارند. در لوی جرگه باید افراد باسواد و آگاه به امور سیاسی و متخصص اشتراک داشته باشند تا در تصمیمات بتوانند گزینه ی مناسب را انتخاب کنند.
نیلوفر ابراهیمی در پاسخ به این سوال که در پشت پرده آقای کرزی از برگزاری این جرگه چه می خواهد در صورتی که رییس این جرگه می گوید ضرورتی به برگزاری این جرگه نمی باشد، بیان می دارد: من به عنوان یک شهروند واژه ی لوی جرگه را قبول ندارم و نام او را جرگه ی مشورتی می گذارم زیرا ما در قرن 21 زندگی می کنیم و به داشتن پارلمان ضرورتی نیست که واژه ی لوی جرگه را استفاده کنیم. یکی از استدلال های من مو ضوع مصرف می باشد با وجود فقر و بدبختی که دامن گیر مردم افغانستان می باشد در انتخاباتی که پیش رو داریم پول گزافی را مصرف می کنیم برای من بر حیث نماینده ی مردم قابل قبول نمی باشد اما متاسفانه این را نباید فراموش کنیم که در افغانستان اکثر مردم بی سواد و فقیر می باشند و قضاوت کنندگان نیز همین مردم می باشند و در آینده مسولیت می گیرند.
نیلوفر ابراهیمی در ادامه افزود: معاهده ننگین گندمک که به اشتباه یک شخص تاکنون بابت این موضوع همه ی ما قیمت می پردازیم اما با وجود این که آقای کرزی می دانند که غیر از تصمیم گیرنده مجلس نمایندگان جای دیگری نمی باشد ولی با این وجود می خواهند که بار شانه های خود را سبک کنند که به مردم عام بگویند که بدون مشورت شما تصمیمی نگرفته ام. آقای کرزی اول این که نباید با موجودیت مجلس این کار را انجام می داد و دوم این که موضوع اقتصادی و مصارف گزاف را باید بررسی می کرد.
عضو مجلس نمایندگان در پاسخ به این سوال که رییس دبیر خانه ی جرگه گفته است افراد حزب اسلامی و طالبان نیز می توانند در این جرگه شرکت کنند، ممکن است صداهایی بلند شود و روند دموکراسی را با خطر مواجه بسازد، بیان می دارد: این افراد اشتراک نخواهند کرد به خصوص طالبان که بارها اعلامیه هایی داشته اند و قانون اساسی ما را قبول ندارند و این کشور را کشور مستقل نمی خوانند بلکه کشور اشغال شده می دانند. اما باز هم خواسته اند که بر اذان و عامه مهر تایید بگذارند که ما عام پذیر می باشیم و دروازه مصالحه ما همیشه باز می باشد اما من یقین دارم که نه تنها اشتراک نخواهند کرد بلکه با تمام معنا رد خواهند کرد.
نیلوفر ابراهیمی در خصوص این سوال که آیا شما قرارداد استراتژیک با آمریکا را با معاهده ی گندمک مقایسه می کنید، اظهار می دارد: قابل مقایسه نمی باشد اما بخش مسولیت پذیری قابل مقایسه می باشد.
وی در پاسخ به این سوال که شما به عنوان عضو مجلس نمایندگان حاضر می باشید این جرگه را به رسمیت بشناسید و اشتراک کنید؟ گفت: وقتی در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفته ایم ضرور است که به جای اینکه افراد کم سواد و کم آگاه از مسایل سیاسی کشور اشتراک کنند و تصمیم گیرنده ها اشخاصی باشند که هیچ گونه آگاهی نداشته باشند من ترجیح می دهم که افرادی که آگاهی دارند و سطح دانش بلندی دارند حضور داشته باشند. من این جرگه را به رسمیت نمی شناسم و قبول ندارم و اشتراک نخواهم کرد.