ariana

ariana

Wednesday, October 9, 2013

بانوان می توانند با رای شان سرنوشت نامزدان را رقم بزنند

عبدالله امینی
به باور این فعالان؛ زنان، نصفی از پیکر جامعه را تشکیل می دهند و می توانند با رأی شان سرنوشت نامزدان انتخابات و آینده سیاسی کشور را تعیین کنند.
 

 
 
فعالان حقوق زن در کشور می گویند که در انتخابات آینده ریاست جمهوری، از موضع قدرت با نامزدان انتخابات تفاهم و صحبت می کنند.
به باور این فعالان؛ زنان، نصفی از پیکر جامعه را تشکیل می دهند و می توانند با رأی شان سرنوشت نامزدان انتخابات و آینده سیاسی کشور را تعیین کنند.
این گفته‌ها در نشستی زیر عنوان، "بسیج و مشارکت زنان در فرایند گذار سیاسی افغانستان" که امروز چهار شنبه، از سوی دیدبان افغانستان در کابل برگزار شده بود، مطرح شد.
در این نشست همچنین، دست آوردهای
۱۲ سال گذشته در راستای دستیابی زنان به حقوق شان، حفظ این دست آوردها، و نگرانی های فعالان از وضعیت حقوق بشری در کشور، پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نیز بررسی شد.
زرقا یفتلی، با تأکید بر حفظ دست آوردهای حقوقی زنان در افغانستان، گفت: " تحولات بزرگی را پیش رو داریم، زنان باید با مشارکت سیاسی شان در انتخابات آینده، دست آوردهای ده سال گذشته در عرصه های سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و تعلیمی خود را حفظ کنند".
در همین حال؛ ثریا صبح رنگ، کمیشنر حقوق بشر افغانستان تاکید نمود: " ما جمعی از خانم ها روی منشور زنان کار می کنیم، مطالبات و برنامه های خود
خانم صبح رنگ، تصریح کرد: " مبارزه سیاسی زنان در افغانستان نو پاست و پیام ما برای زنان این است، تا زمانی که به یک قدرت تبدیل نشویم و از موضع قدرت با کاندیدای ریاست جمهوری صحبت نکنیم؛ به اهداف خود نایل نمی شویم و دست آوردهای ما نیز از بین خواهد رفت".
را به کاندیدان موثر ارایه می کنیم، نامزدی که برنامه های ما را عملی بتواند، به آن رأی خواهیم داد".
خانم ثریا، امنیت را از چالشهای اصلی فراراه تأمین حقوق زنان در کشور عنوان کرد.
صبح رنگ افزود: به باور ما، بسیاری از خانواده ها به خودآگاهی کامل رسیده اند و از حقوق زنان حمایت می کنند.
خانم صبح رنگ، تصریح کرد: " مبارزه سیاسی زنان در افغانستان نو پاست و پیام ما برای زنان این است، تا زمانی که به یک قدرت تبدیل نشویم و از موضع قدرت با کاندیدای ریاست جمهوری صحبت نکنیم؛ به اهداف خود نایل نمی شویم و دست آوردهای ما نیز از بین خواهد رفت".
موضوع دیگری که زنان از آن نگران هستند، شرکت افراد متهم به نقض حقوق بشر در انتخابات آینده است.
زنان فعال، در نشست امروزی از کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی خواستند که پرونده ها و سوابق نامزدان را به صورت درست بررسی و از راه یابی ناقضین حقوق بشر به شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری جلوگیری کند.
ثریا پرلیکا، رییس اتحادیه زنان افغانستان گفت: " ما نگرانی قوی از انتخابات آینده داریم که باید به آن توجه شود، سیستم انتخابات افغانستان متأسفانه یک سیستم کهنه است و در هیچ جای دنیا از آن استفاده نمی شود".
احتمال تقلب در انتخابات از نگرانی های دیگر زنان است.
خانم پرلیکا تصریح نمود که تجربه تقلب در دو انتخابات گذشته، احتمال تقلب در انتخابات آینده را نیز بالا برده است.
او از تمام مردم افغانستان خواست که نگذارند دوباره، تقلب سرنوشت آینده سیاسی کشور را تعیین کند.
کاهش کمک های خارجی نیز از نگرانی های دیگری بود که زنان فعال در نشست امروزی شان مطرح کردند.
به باور آنان؛ کمک های خارجی پس از
۲۰۱۴ به افغانستان کاهش می یابد و این مساله بر زندگی زنان افغان تأثر منفی خواهد گذاشت.