ariana

ariana

Monday, October 21, 2013

معاون حسن روحانی: ممنوعیت استفاده خانم هاازقلیان توجیه ندارد

با تاکید بر تساوی زن و مرد
محمد علی نجفی معاون حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری این کشور، ممنوعیت استفاده از قلیان برای خانم‌ها را غیرقابل توجیه دانست

 

ممنوعیت استفاد از قلیان برای خانم ها در ایران، از دوره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران آغاز شده است. محمد علی نجفی یکشنبه ۲۰-۱۰-۲۰۱۳ در یک برنامه تلویزیونی با تأکید بر اینکه نباید تفاوتی در استفاده‌ از قلیان میان زن و مرد باشد، گفت: ''اگر من می‌توانم قلیان بکشم، چرا همسر یا دخترم نتوانند، چه اشکالی دارد دخترم هم دو پک بزند."


آقای نجفی با بیان اینکه با ممنوع کردن استفاده از قلیان در محیط‌های مشخص و استاندارد، قلیان به داخل خانه‌ها و پارک‌ها رفته است، خواستار تجدیدنظر در تصمیم‌های گذشته شد العربیه.''