ariana

ariana

Tuesday, September 24, 2013

حزب انگیلامرکل درانتخابات آلمان برنده شد


صفی الله ابراهیم خیل
انگلا مرکل زمانی که در سال 2005 برای اولین بار صدر اعظم آلمان شد، کم نبود شمار کسانی که مشکوک بودند آیا او ظرفيت و اراده مقام صدارت را دارد؟ در آن زمان كمتر كسى گمان مي كرد كه اين خانم حتى براى سومین دوره متوالی انتخاب خواهد شد. تا حال در تاريخ انتخابات جمهورى فدرال آلمان تنها كونراد آدناور، اولين صدراعظم دوره بعد از جنگ جهانی دوم (۱۹۴۹ — ۱۹۶۳) و هلموت كول
(۱۹۸۲ — ۱۹۹۸) قادر به اين كار شده بودند.
ار کرسشن دموکرات آلمان برای نخستین بار در بیست و سه سال اخیر تاریخ آن حزب، بهترین نتایج را در انتخابات بدست آورد. بدین وسیله مردم آلمان از انگیلا مرکل به خاطر رهبری وی در گذار از بحران اقتصادیی که سایر کشور های اتحادیه اروپا را تکان داد، قدردانی کردند.
حزب سوسیال دموکرات نیز نسبت به انتخابات چهار سال پیش 3 درصد رای بیشتر کسب کرده و براساس نتایج مقدماتی 26 درصد آراء را به دست آورده است. حزب سبزها 2،6 درصد ضعیف تر از انتخابات قبلی تبارز کرده و 8،1 درصد آراء را به دست آورده است.
حزب لیبرال "دموکرات های آزاد"، که تا حال در ایتلاف حکومت سهیم بود، با از دست دادن تقریباً 10 درصد طرفداران اش، نزدیک به 4،7 درصد آراء را به دست آورده است و احتمالاً دوباره به پارلمان راه نخواهد یافت. حزب چپ ها نسبت به سال 2009 میلادی 3،6 درصد ضعف داشته و نظر به شمارش اولیه، تا 8،3 درصد آراء را به دست آورده است.
احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در پارلمان جدید 298 کرسی خواهند داشت. حزب سوسیال دموکرات 184 کرسی، حزب چپ ها 59 کرسی و سبزها 57 کرسی را در پارلمان احراز خواهند کرد.
حزب پیراتن یا "دزدان دریایی"، که در گذشتۀ نه چندان دور با یک آیندۀ درخشان سیاسی پیش بینی می شد، با به دست آوردن تقریباً 12 کرسی شکست خورد.
حزب دموکرات مسیحی با کدام حزب ایتلاف می کند؟
به این ترتیب حزب دموکرات مسیحی می تواند ایتلاف بزرگی را با حزب سوسیال دموکرات تشکیل بدهد. همچنان ایتلاف این حزب با حزب سبزها نیز ممکن است. از سوی دیگر حزب سوسیال دموکرات، احزاب چپ ها و سبزها می توانند اکثریت قابل ملاحظه ای را در پارلمان داشته باشند.
برندۀ انتخابات امسال بدون شک ایتلاف احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی است. آخرین باری که این ایتلاف بیشتر از 40 درصد آراء را به دست آورد، سال 1994 میلادی، در زمان صدراعظمی هلموت کوهل بود. حزب سوسیال دموکرات، با وجود به دست آوردن نتیجۀ بهتر نسبت به چهار سال پیش، در تأریخ انتخابات کشور دومین باری است که با چنین نتیجۀ ضعیف تبارز می کند.
سه میلیون رأی دهندۀ جدید
تقریباً 62 میلیون فرد واجد شرایط رأیدهی در انتخاب هژدهمین پارلمان آلمان سهم گرفتند. از جمله در حدود 3 میلیون نفر برای اولین بار به پای صندوق های رأی رفتند. حوزۀ های انتخاباتی تا ساعت شش شام به وقت آلمان باز بودند. 73 درصد افراد واجد شرایط در این انتخابات شرکت کردند، که این رقم کمی بیشتر از انتخابات سال 2009 است.
4451 تن در 299 حوزه انتخاباتی خود را برای کرسی های پارلمان نامزد کرده بودند. در فهرست انتخابات نام 30 حزب درج بود. در برخی از نقاط آلمان چهار حزب دیگر برای نمایندگان محلی شان درج فهرست گردیده بودند.
دویچه وله/ عارف فرهمندo