ariana

ariana

Wednesday, September 18, 2013

رها ساختن طالبان ازسوی حکومت، باعث افزایش ناامنی هادرکشورگردیده است

برخی از اعضای مجلس نماینده گان می گویند که رها ساختن طالبان از سوی حکومت، باعث افزایش ناامنی ها در کشور گردیده است 

در جلسه امروز چهارشنبه(27سنبله) مجلس نماینده گان، غلام حسین ناصری عضو این مجلس گفت: "افزایش ناامنی ها به خاطر ضعف یا کم کاری نیروهای امنیتی نیست؛‌ بلکه سیاست های غیر انسانی و نادرست حکومت و نادیده گرفتن خون مردم باعث شده که همه روزه در سراسر کشور مردم بی گناه کشته شوند". 

وی افزود: "شهید شدن خانم نگار افسر با شهامت پولیس ملی در ولایت هلمند را تسلیت عرض می کنم. من خودم از پشت پرده تلویزیون دیدم وقتیکه خانم نگار به خاک سپرده می شد؛‌ فرزندش صورت مادرش را بوسید؛ با دیدن این حادثات، آیا تا هنوز وجدان حکومت و دولت مردان مرده است. وقتی این جنایت کاران از سوی هیچ قوه ای محاکمه نمی شوند، پس باید دروازه قوه قضاییه بسته شود. باید بگویم که افزایش ناامنی ها در کشور، هیچ منکر دیگری ندارد. تنها عامل افزایش ناامنی ها و کشته شدن مردم بی گناه، عفو های ناجوان مردانه حکومت در قبال خون مردم افغانستان و آزاد سازی گروه گروه طالبان از سوی حکومت است". 

آقای ناصری تصریح کرد: "در هیچ جای قانون اساسی گفته نشده که آقای رئیس جمهور حق بخشش خون مردم بی گناه را دارد، بلکه رییس جمهور حافظ تطبیق قانون،‌ شرف و آبروی مردم می باشد". 

همچنین شکریه پیکان احمدی عضو دیگر این مجلس گفت: "سکوت در برابر قتل خانم نگار افسر با شهامت پولیس زن در ولایت هلمند را محکوم می کنم. وقتی که ملالی یوسفزی دختر نوجوان پاکستانی زخمی شد، وزارت معارف افغانستان اعلام کرد که در تمام مکاتب افغانستان باید به خاطر این دختر یک دقیقه سکوت صورت گیرد؛ اما برای زنان با شهامت افغان نه تنها دعایی صورت نگرفته،‌ بلکه این موضوعات از طرف دولت مردان حتی یاد هم نگردید". 

از سوی هم ناهید فرید عضو دیگر مجلس نماینده گان گسترش ناامنی در کشور را غیر قابل تحمل خوانده، گفت: "نباید در برابر وخیم شدن وضعیت حقوق بشری و کشته شدن زنان در افغانستان سکوت اختیار کنیم، شرایط به حدی رسیده که حتی به یک طفل 2 ساله هم رحم نکرده و بالایش تجاوز جنسی صورت می گیرد و سرانجام جنایت کاران از سوی حکومت رها شده و دوباره با مخالفین دولت یکجا می شوند". 

گفتنی است که شماری از افراد مسلح ناشناس چند روز قبل بالای یک افسر پولیس زن در ولایت هلمند، حمله کرده و وی را زخمی ساختند و سرانجام این پولیس بر اثر جراحت زیاد در شفاخانه جان باخت. 

سازمان عفو بین الملل نیز کشته شدن این پولیس زن در ولایت هلمند را شکست تلاش ها در ارتباط به تامین حقوق زن در افغانستان عنوان کرد.