ariana

ariana

Tuesday, September 10, 2013

:مرد سعودی خواهرش را به جرم تن دادن به جهاد نکاح به قتل رساند

 یک جوان سعودی خواهرش را پس از برگشتن ازجهاد نکاح درسوریه به قتل رساند. یکی ازسایت های خبری کشورعربستان، پرده ازقتل دختر سعودی برداشت که برای جهاد نکاح به سوریه رفته بود.
 
 
 
 

اسماء دانشجوی دانشکده تربیت معلم بود. خبر قتل وی نیز توسط یکی از دوستان هم دانشکده یا وی پیگیری وعلنی شد.
هم دانشکده ای اسما داستان وی را اینگونه تعریف می کند:
اسما برای گشت و گذار همراه برادرش به کشور ترکیه رفته بود. اما یکی از روزها هنگامی که برادرش برای خوردن صبحانه به اتاق او در هتل مراجعه می کند، با نامه ای مواجه می شود.
اسما در این نامه نوشته بود که، برای جهاد فی سبیل الله و تقدیم خود به جهادگران راه آزادی به سوریه می رود. احمد برادر اسما به شدت عصبانی می شود و تمامی راه های ممکن برای یافتن او در ترکیه را امتحان می کند چرا که از عکس العمل خانواده اش نسبت به این موضوع بیم داشت.
اسما بعد از فرار به مرز سوریه و ترکیه می رود و آنجا با شیخی به اسم شیخ خمسینی آشنا می شود. اسما این مرد را فردی متدین و درستکار تلقی می کند و از نیت و قصد خود برای سفر به سوریه با او صحبت می کند. شیخ خمسینی به اسما می گوید دارای ثروت و مکنت بسیار است و همه آن را برای مبارزه با بشار فدا کرده است و از همه بیشتر لایق جهاد با اوست!
اسما در ادامه برای دوستش تعریف می کند که پیرمرد بدون توجه به قوانین شرع به او تجاوز کرده و برای مدتی در خیمه او اسیر بوده تا موفق به فرار شد.
اسما پس از فرار به سوریه می رود. در یکی از حوزه های عملیاتی یکی از فرماندهان گروه های تروریستی او را دستگیر و علت حضورش را جویا می شود و اسما هدف از سفر به سوریه را به او می گوید.
وی همراه این فرمانده به اردوگاه تروریست ها می رود و آنجا با چند دختر تونسی و الجزایری آشنا می شود و حقیقت دروغین "جهاد برای نکاح با جهادگران" را در می یابد. اسما در این سفر بارها و بارها مورد تجاوز و آزار و اذیت قرار می گیرد.
او پس از آگاهی از واقعیت موجود ترورویست های سلفی به عربستان از می گردد و از ترس خانواده اش در منزل دوست خود پناه می گیرد. تا اینکه خانواده او از حضورش مطلع شده و او را با خود می برند.
پس از چند روز هم دانشکده ای اسما برای بررسی شرایط روحی او با منزلش تماس می گیرد ولی پاسخ روشنی دریافت نمی کند.پس از پیگیری پلیس مشخص می شود، اسما توسط برادرش احمد به قتل رسیده است. منبع : خبرگزاری ایریکا