ariana

ariana

Friday, August 16, 2013

بی بی حورالنسأ مشخصه به (مستوره)

ارسالی: احمد سعیدی
مشهور به به بی بی سفید پوش بنت میر محمد اعظم از سادات ولایت غور میباشد موصوفه در میان دره های سبز و شاداب و کوه های سر به فلک کشیده غور زندگی داشته خواهر زاده غوث محمد خان از حضرات پرچمن میباشد
دیوان اشعار او به (3500) بیت رسیده نام دیوان او به (تهفته العا شغین و مفرح المسلمین)میباشد بعمر 34 ساله گی روز دو شنبه دوم رجب المرجب 1345 قمری مطابق است به سال 1305 هجری شمسی داعی اجل را لبیک گفته است. 

نـمـونــه شـعــــر بـی بـی سـفـــیـد پـــوش(مـستـــوره)

 
چــشــم دارم مـن ز فـضـلـت ای خــدا          تــا دهــــی تـــوفــیـــق ز الــطــافـــت مــــرا
نـــام تــــو ورد زبـــان خــود کـنــــــم          از بــــرای تـــو کـنــــم جـــــان را فــــــــــدا
آنـچـه امـر نهــی کـــردی در جهـــان          مــن کــه بـاشــــم تـا کــــه آن ســــــــــازم ادا
گـــر بــود تـوفـیـق تـو همــرا ه مـــرا          نـهــــی ســازم تــرک و امــــراو آرم بــجـــا
گــرنـبـاشـــد رحـمــت تــو بــر ســرم          حـال مـــن بــاشـــد چـــو کـــور بـــی عصـا
کــــورم بـــی راه آیــــا چــــــون روم          رحمـــت خــــود ســـاز بـــر مــن رهـنـمـــا
گـردهــی تـوفـیـق ایــن( مـستـــــــــوره) را
گـویــد ش نـعـــت مـحــــمـد مـصـطــفــــی
***
دلا خوش باش که جان می آید امروز         تـــرا بـــر تــن روان مــی آیـد امـروز
بـیـا مـجـنـون بـه گـلـشن بین که لیلی         بـه گـل گــشــت جـهـان مـی آید امروز
مشــو ای کــوه کـن فـرهاد دل تنـگ          کـه شـیـریـن نـا گـهـان مـی آید امـروز
زلـیـخـا دامـن از هــودج بــر انــــداز         شـهـه کـنـعـانـیـان مــــی آیـد امـــروز
زدیــــده آب زن از زلـــف جــاروب          کـه آن ســرو روان مــی آیــد امــروز
خـبـر ســازیـد جـمـع گــلــــرخان را          کـه شــاه گـلــرخـان مـی آیــد امــروز
ولــــی آبــادیــان بـاشـیـد خـوشــنـود          که شاه غـوث(1)زمان می آیـد امروز
بـهــمـــــراه گـلــستــان جـمـا لــــــش         هـزاران بـلـبـلان مـــی آیـــد امـــروز
به بین(مستوره)شاه خرقه پوشان
چوشیخ خـــٌرقان می آید امـــروز