ariana

ariana

Sunday, August 18, 2013

:دختران محصل دانشگاه جوزجان به آتش کشیده شدن تهدید شدند

یک استاد دانشگاه جوزجان ، دختران محصل (دانشجو) را بخاطر حجاب به تیل پاشی ( پاشیدن اسید) و آتش زدن آنها تهدید کرده است
به گزارش "بست باستان" این موضوع اکنون به یک قضیه تبدیل شده و هیأتی نیز برای بررسی آن از سوی وزارت تحصیلات عالی در جوزجان توظیف شده است.


شهلا مجروح یک تن از محصلین صنف چهارم دانشکدهٔ تعلیم و تربیه می گوید که استاد خلیل" به محصلین هشدارداده است، در صورتی که دانشجویان دختر حجاب را رعایت نکنند، بالای آنان تیل ویا (اسید) می پاشد و آن ها را به آتش خواهد کشید
این محصل اضافه کرد، استاد خلیل در برابر دیده گان سایرمحصلین به او فحش داده و به او اهانت کرده است اما استاد خلیل می گوید که برای محصلین پوشیدن حجاب را توصیه کرده و " به گونه مثال سه تن از محصلین اناث را که لباس های پوشیده داشتند و روی شان تا قسمت چشمان پوشیده، آنها را طور نمونه برای محصلین اناث دیگر نشان داده تا از این شیوه پیروی کنند.

"او گفت من معلم تربیه می کنم و مکلفیت (وظیفه) دارم تا در رابطه به چگونگی پوشیدن لباس نیز یک سلسله مسایل را با آن ها شریک سازم ولی آصفه صبا محصل دیگر دانشکدهٔ تعلیم و تربیه می گوید:" در حالیکه هیچ نوع بدحجابی در داخل دانشگاه وجود ندارد این استاد می خواهد تا اذهان را مغشوش سازد و محیط دانشگاه را مختل نماید"احمد نوید نظری یک تن از محصلینی که دانشگاه را ترک گفته می گوید بخاطر اهانت دوامدار استاد خلیل "فاکولته" (دانشکده) را ترک گفته است او گفت:" این استاد بخاطر آنکه برای یک رسانه خارجی کارمی کردم بار بار مرا اتهام می بست که برای کفارخدمت میکنم و "جوجه انگلیس" خطابم می کرد ناگزیر شده دانشگاه را ترک گفتم" انجنیرعبدالرحمن محمودی معاون والی ولایت جوزجان می گوید ما در رابطه به برخورد این استاد با محصلین اناث حرف های را شنیده ایم. او گفت این استاد مشکل عصبی دارد و این امر باعث شده تا به چنین مواردی دامن بزند هیات سه نفری وزارت تحصیلات عالی که غرض بررسی این قضیه به ولایت جوزجان سفرکرده می گویند که قضیه را تحت بررسی دارند
لطف الله حق پرست رئیس تقرر و ترفیعات وزارت تحصیلات عالی پیرامون این قضیه، چگونگی رعایت حجاب در داخل دانشگاه ها را جزء مقرره های وضع شده دانسته گفت که "استادان در رابطه به این موضوع مکلفیت کاری ندارند"
او در پاسخ به این پرسش که نتایج بررسی این قضیه چی بوده است گفت:" این مساله بعد از ارایهٔ گزارش به وزارت تحصیلات عالی واضح خواهد شد و مقامات وزارت در رابطه به این مشکل تصمیم اتخاذ خواهندکرد. "در دانشگاه ولایت جوزجان سه هزارمحصل در شش فاکولته (دانشکده) مصروف آموزش اند که 40 فیصد (درصد) آن ها را دختران تشکیل میدهند.