ariana

ariana

Wednesday, July 17, 2013

حضور 3 زن در کابینه 33 نفری دولت انتقالی مصر

کابینه 33 نفری دولت انتقالی مصر به ریاست حازم الببلاوی، مراسم تحلیف به جا آورد. دراین کابینه که به کابینه تکنوکرات ها معروف شده، 3 زن دررأس وزارتخانه های بهداشت ودرمان،اطلاعات ونگهداری محیط زیست قرارگرفتند.
 
 
 
 
در کابینه های پیشین حداکثر دو زن به مقام وزارت رسیده بودند.اسامی وزرای زن و وزارتخانه تحت مسئولیت شان عبارت است از: دریه شرف‌الدین، وزیر اطلاعات؛ دکتر لیلا راشد اسکندر، وزیر محیط‌ زیست؛ و مها سید زین‌العابدین، وزیر بهداشت.همچنین نخست‌وزیر مصر وزارت فرهنگ را ابتدا به خانم دکتر اناس عبدل دایم، رئیس پیشین خانه اپرای مصر - که پس از قدرت گیری اخوان المسلمین برکنار شده بود - پیشنهاد کرده بود. وی ابتدا آن را پذیرفت، اما بعد انصراف داد. پس از انصراف او، وزارت فرهنگ به محمد صابر عرب سپرده شد. نکته قابل توجه دیگر حضور سه وزیر از اقلیت بزرگ مسیحیان قبطی در این کابینه است که یکی از آن‌ها دکتر راشد اسکندر است.
ژنرال عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع، مقام معاونت اول نخست وزیر را برعهده دارد.یکی از انتخاب های قابل توجه نیز واگذاری وزارت جوانان به طاهر ابو زید، شخصیت افسانه ای فوتبال مصر، است.
شهرزادنیوز