ariana

ariana

Tuesday, June 4, 2013

مـــرحـــوم حـــرکـــت مـــدنی

هــیولای وحشــتناک تعصــب و قــومــگرایی نوزاد حــرکــت مــدنی را در روزهــای اول زندگــی اش بکــام مــرگ ســپرد
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در تاریخ معاصر افغانستان ما کدام تحول اجتماعی را سراغ نداریم که بزور برچه صورت نگرفته باشد ، واگذاری تخت و تاج از یک تاجدار به تاجدار دیگر همیش با نیرنگ و فریب ، قتل و کشتار و حتی کور کردن برادر همراه بوده.
زمانیکه از تبدیل نظام های حکومتی سخن می گویم فوراً بیاد کودتا های خونین می افتیم که جان صد ها انسان بی گناه قربانی این خانه تکانی ها گردیده است.
 
گویی که درین جامعه از راه های مسالمت آمیز تغیر نظام های اجتماعی اصلاً ممکن نیست به یقین که نیست چونکه زیربنای اخلاق اجتماعی و سیاسی همانا اخلاق فامیلی و خانوادگیست.
زمانیکه در اخلاق فامیلی استفاده از نی چلم و دسته جارو ، کمربند ، سیلی و پس گردنی برای تادیب و تربیت کودکان روش بسا عادی و مردم پسند بوده و هر پسری به بدماشی برادر بزرگ یا پسر کاکا افتخار و مباهات کند پس از چنین جامعه ای چطور می توان توقع داشت که حکام و سیاستمداران آن در معاملات سیاسی با همدیگر از اعمال زور و شاخسالاری استفاده نکنند.
 
اعتراضات مسالمت آمیز و حرکت های مدنی برای آوردن اصلاحات و تغیرات در جامعه و حل مشکلات اجتماعی چون سیمرغ کوه قاف برای مردم چیزی افسانوی و بیگانه بوده و برای اکثریت حتی تصورش هم ممکن نیست زیرا اعتراضات که در آن از کلاشینکوف و یا حد اقل شمشیر و سیلاوه استفاده نگردد فقط برای زنان قابل تصور است و چنین ببر های بی دندان برای شیر مردان دلیر افغان ننگ و عار بزرگ بشمار می رود


حالا در تاریخ مبارزات سیاسی و اجتماعی افغانستان اگر مبارزات دانشجویی دوران ظاهر خان را نا دیده بگیریم چونکه آنها هم بکلی عاری از خشونت و خونریزی نبودند این اولین باری بود که یک حرکت مدنی از محیط دانشگاه برای آوردن اصلاحات به شکل مسالمت آمیزو شیوه مدنی آغاز شده و امیدواری های بزرگی را در جامعه به وجود آورده و خاطرات بهارعربی را در ذهن مردم زنده ساخت.
 
اما افسوس و صد افسوس که اینجا نه مصر و تونس است بلکه افغانستان جای که با کمال تاسف به منجلاب متعفن تعصب و کینه توزی های قومی ، مذهبی و گروهی تبدیل شده و خیلی ها درین لجنزار پرعفونت قومگرایی عطر گلاب و یاسمن استشمام می کنند.
لهذاهیولای وحشتناک تعصب و قومگرایی در اولین فرصت مناسب پنجه های خون آلودش را در گلوی نوزاد حرکت مدنی فشرده و او را پیش ازینکه به بلوغ رسد و از قانون منع خشونت علیه زنان دفاع کند رهسپار دیار عدمش کرد تا دیگر کسی جرات اعتراض و انتقاد بر نارسایی ها و کجروی های جامعه را نداشته باشد.
 
با تقــــــــــــديم حـــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی