ariana

ariana

Saturday, May 11, 2013

بهشت، زير قدوم مادران است


فاروق ثواب
مادران عزیز و مهربان،بیست و چهارم جوزا، مصادف با روز مادر ، در جمهوری اسلامی افغانستان میباشد.
                                                                                
 
 
 
 
 
این روز از پنج دهه به اینطرف در افغانستان تجلیل می شود. يقيناً كه همه فرزندان در چنين روزي به رسم اجدادي، دست های مادران را میبوسند وهدایای خود را پیشکش می کنند و این روز خجسته را تبریک و تهنیت میگویند.
مادران داغدیدۀ افغان که از سه دهه به این طرف به جنگ، غرامت میپردازند و جگرگوشه هاي شان را به تروریزم قربانی میدهند. منحیث اولین مربی در ساختن ملت صالح، متمدن و مترقی، نقش قاطع دارند.
ماده 54 قانون اساسی ج.ا.ا، اساسی پالیسی ما را در قبال مادران چنین مشخص میسازد:" خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد ومورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظورسلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل ومادر، تدابیرلازم اتخاذ می کند"
مأموریت ما ترویج فرهنگ گرامیداشت مقام مادر، اهداي القاب و مدالهاي عالي به مادران پيشگام، مسمي ساختن اماكن بنام مادران نخبه، نظارت از کاهش مرگ و میر مادران در دوران بارداری و ولادت، و دسترسی مادران به تسهیلات و خدمات ميباشد.
وزارت امور زنان، امسال خانم روزینه، مادر محمد قاسم سرباز پولیس سرحدی را که فرزندش را به تاریخ 12 ثور سال جاری در جنگ با ملیشه های پاکستانی در منطقه مرزی ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار برسر تأسیسات دروازه نظامی پاکستان نذرانه داد. منحیث مادر ممتاز اعلان نمود. مادر محمد قاسم شهید، سرمشق مادران پیشگامی است که فرزندخویش را برای خدا و ملت شیر جان داده بود و در گهواره وطن با لالایی های آزادی پرورانیده بود. حماسه ها و کارنامه های همچو مادران اسوه برای سایرین، سرمشق زندگی است.
مور سره می مینه ده                  مینه ده ، رشتینه ده
مینه می په ویـنه ده                پاکه ده، رنگیـنه ده