ariana

ariana

Thursday, May 23, 2013

«خشونت علیه زنان در افغانستان، 28 درصد افزایش یافته است»

سازمان عفو بین المللی می گوید، خشونت علیه زنان در افغانستان در مقایسه با سال گذشته، 28 در صد افزایش یافته است.
 
 

 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.03.1392
سازمان عفو بین المللی می گوید، خشونت علیه زنان در افغانستان در مقایسه با سال گذشته، 28 در صد افزایش یافته است.
حوریه مصدق تحقیق کننده سازمان عفو بین المللی در مورد افغانستان، این مطلب را در مصاحبه با رادیو آزادی بیان کرد و گفت، گزارش سالانه این سازمان که توام با بستهء از تصاویر ویدیویی به نشر رسیده، موارد و مسایل خشونت علیه زنان را در برداشته و آن را مستند ساخته است.
این کارشناس سازمان عفو بین المللی همچنان گفت که تنها در هفت ماه سال 2012 میلادی بیشتر از 4000 مورد خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد را نشان می دهد.
حوریه مصدق گفت:
« این گزارش مسایل تعبیض و بد رفتاری توسط گروه های مسلح، شورشیان و طالبان و همچنان تخطی توسط نیروهای مسلح حکومت و بین المللی را مشخص ساخته است. »
حوریه مصدق تحقیق کننده سازمان عفو بین المللی در باره افغانستان اضافه کرد، گزارش این سازمان در مورد آزادی بیان در این کشور، نگرانی های کارکنان و خبرنگاران بخش رسانه ها در سراسر افغانستان را نیز بیان کرده است.
سالیل شیتی منشی عمومی سازمان عفو بین المللی در مورد نشر تصاویر ویدیویی که با گزارش سالانه این سازمان تحت عنوان حقوق بشر 2013 کشورهای جهان به نشر رسیده، گفت، حقوق بشر یک مسالهء جهانی بوده و سرحد ندارد.
به گفتهء وی رهبران سیاسی جهان و جامعه بین المللی، باید مسوولیت را به دوش بگیرند و برای حقوق میلیون ها نفر که به خاطر نزاع و مشکلات از کشورهای شان بی جاشده و منازل شان را ترک کرده اند، مسوولیت را قبول کنند.
وی گفت:
« حکومت ها برای حفاظت از حقوق اتباع شان ایجاد شده اند. اما ما حکومت های را داریم که دقیق مخالف این هدف کار می کنند. آنها حقوق اتباع خود شان را، آنانی که در داخل سرحدات شان به سر می برند، نقض می کنند. »
منشی عمومی سازمان عفو بین المللی در ادامه صحبت اش گفت که او فکر می کند که در این عصر بهانه همچون حاکمیت ملی و یا اینکه چنین مسایل مربوط به امور داخلی کشور است، به ساده گی قابل قبول نیست.
سازمان عفو بین المللی در یک زمانی از افزایش خشونت در افغانستان صحبت می کند، که ولسی جرگه افغانستان روز شنبه کمیتهء را به خاطر بررسی از قانون منع خشونت علیه زنان، تعین کرده است.